Show simple item record

dc.contributor.authorГрабко, В. В.uk, ru
dc.contributor.authorБальзан, І. В.uk
dc.contributor.authorБальзан, И. В.ru
dc.contributor.authorHrabko, V. V.en
dc.contributor.authorBal'zan, V. V.en
dc.date.accessioned2016-01-24T16:13:13Z
dc.date.available2016-01-24T16:13:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationГрабко В. В. Визначення коефіцієнта впливу трансформатора нижнього рівня в задачі регулювання напруги за допомогою трансформатора з пристроєм регулювання під навантаженням [Текст] / В. В. Грабко, І. В. Бальзан // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – Вип. 3(19). – С. 508-511.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5011
dc.description.abstractЗ використанням математичного апарату теорії нечітких множин розроблено математичну модель, використання якої дозволяє визначити величину впливу кожного трансформатора нижнього рівня у дворівневій системі регулювання напруги. За сумарним впливом трансформаторів нижнього рівня, що характеризує відхилення напруги споживачів за допустимі межі, регулятор здійснює перемикання відгалуження трансформатора з пристроєм регулювання під навантаженням районної підстанції, внаслідок чого якість напруги споживачів електроенергії підвищується.uk
dc.description.abstractС использованием математического аппарата теории нечетких множеств разработана математическая модель, использование которой позволяет определить величину влияния каждого трансформатора нижнего уровня в двухуровневой системе регулирования напряжения. По суммарному воздействию трансформаторов нижнего уровня, которое характеризирует отклонение напряжения потребителей за допустимые пределы, регулятор осуществляет переключение ответвления трансформатора с устройством регулирования под нагрузкой районной подстанции, вследствие чего качество напряжения потребителей электроэнергии повышается.ru
dc.description.abstractWith the use of the mathematical apparatus of fuzzy set theory there had been developed the mathematical model, the use of which allows to determine the influence value of every transformer on the low level in the two level system for voltage regulation. Following the total influence of transformers of the low level, which characterizes the consumer voltage deviation beyond the permissible limits, the regulator switches the transformer connectors with the device for under voltage regulation of the regional substation which results in the improvement of the consumer voltage quality. Key words: power transformer, index of influence, voltage control, fuzzy logic.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградськогоuk
dc.subjectсиловий трансформаторuk
dc.subjectкоефіцієнт впливуuk
dc.subjectрегулювання напругиuk
dc.subjectнечітка логікаuk
dc.subjectсиловой трансформаторru
dc.subjectкоэффициент влиянияru
dc.subjectрегулирование напряженияru
dc.subjectнечеткая логикаru
dc.subjectpower transformeren
dc.subjectindex of influenceen
dc.subjectvoltage controlen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.titleВизначення коефіцієнта впливу трансформатора нижнього рівня в задачі регулювання напруги за допомогою трансформатора з пристроєм регулювання під навантаженнямuk
dc.title.alternativeОпределение коэффициента влияния трансформатора нижнего уровня в задаче регулирования напряжения при помощи трансформатора с устройством регулирования под нагрузкойru
dc.title.alternativeThe determination of the influencing factor of the transformer of the low level in the task of voltage regulation by transformer with under load control deviceen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.314.214


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record