Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorМокін, Б. І.uk
dc.contributor.authorЖелюк, Н. С.uk
dc.date.accessioned2016-01-26T15:17:12Z
dc.date.available2016-01-26T15:17:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationМокін Б. І. Шляхи удосконалення управління фінансовим забезпеченням вищих навчальних закладів [Текст] / Б. І. Мокін, Н. С. Желюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 1. - С. 31-35.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.urihttp://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1356
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/6214
dc.description.abstractЗдійснено аналіз теоретичних та методичних засад фінансового забезпечення системи вищої освіти України та сформульовано подальші напрямки розвитку. Виявлено основні закономірності і протиріччя, що характеризують особливості розподілу фінансових ресурсів між перспективними напрямками функціонування вищих навчальних закладів.uk
dc.description.abstractПроведен анализ теоретических и методических основ финансового обеспечения системы высшего образования Украины и сформулированы последующие направления развития. Определены основные закономерности и противоречия, которые характеризуют особенности распределения финансовых ресурсов между перспективными направлениями функционирования высших учебных заведений.ru
dc.description.abstractTheoretical and methodological fundamentals of higher education financial provision in Ukraine are analyzed and the future areas of development are formulated in the paper. The main regularities and contradictions that characterize the features of the distribution of financial resources among the promising functioning areas of higher educational institutions are determined.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.titleШляхи удосконалення управління фінансовим забезпеченням вищих навчальних закладівuk
dc.title.alternativeThe ways of the improvement of the financial assurance management of higher educational institutionsen
dc.title.alternativeСпособы улучшения управления финансовым обеспечением высших учебных заведенийru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc37.014 (477)


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу