Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorШтовба, С. Д.uk
dc.contributor.authorШтовба, О. В.uk
dc.date.accessioned2016-01-26T16:15:12Z
dc.date.available2016-01-26T16:15:12Z
dc.date.issued2013-10-11
dc.identifier.citationШтовба С. Д. Ідентифікація взаємозвя’зку корупції та тіньової економіки в європейських країнах в 2003—2012 роках [Текст] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 63-68.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.urihttp://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1058
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/6670
dc.description.abstractДосліджено залежність між спротивом суспільства до корупції та часткою тіньової економіки для 30-ти європейських країн за даними 2003—2012 рр. Спротив корупції визначено за даними Transpa-rency International. Тінізацію економіки визначено за даними Ф. Шнайдера. Встановлено групи країн з комплементарним та з конкурентним відношенням між корупцією та тіньовою економічною діяльністю. Для 12 країн зв’язок між рівнем корупції та тінізацією економіки не спостерігається.uk
dc.description.abstractИсследована зависимость между уровнем общественного противодействия коррупции и долей теневой экономики для 30-ти европейских стран по данным 2003—2012 гг. Противодействие корупции определено по данным Transparency International. Тенизация экономики определена по данным Ф. Шнайдера. Выявлены группы стран с комплементарным и с конкурентным отношениями между коррупцией и теневой экономической деятельностью. Для 12 стран связь между уровнем коррупции и тенизацией экономики не наблюдается.ru
dc.description.abstractThe dependence among the corruption perceptions and the size of the shadow economy for 30 European countries for period 2003—2012 is studied. The data of corruption perceptions are provided by Transparency International. The sizes of the shadow economy are assessed by data of F. Schneider. The groups of countries with complementary relationship between corruption and the shadow economic activities, as well as to the competitive relationship are identified. The relationship among the corruption perceptions and the size of the shadow economy for the rest 12 countries is not observed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.titleІдентифікація взаємозвя’зку корупції та тіньової економіки в європейських країнах в 2003—2012 рокахuk
dc.title.alternativeIdentification of the relationship among the corruption and the shadow economy in european countries in 2003—2012 yearsen
dc.title.alternativeИдентификация взаимосвязи коррупции и теневой экономики в европейских странах в 2003—2012 годахru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc330.46


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу