Recent Submissions

  • Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці 

    Зянько, Віталій Володимирович; Зянько, Виталий Владимирович; Zyanko, V. V. (ВНТУ, 2007)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. Дисертаційна ...