Recent Submissions

 • Мікропроцесорна система вимірювання параметрів мікроклімату у приміщенні 

  Окунева, А. В. (ВНТУ, 2017)
  Розроблена мікропроцесорна система вимірювання параметрів мікроклімату у приміщенні забезпечує необхідні параметри технологічного середовища у приміщені, зокрема стан вологості повітря і температурний режим. Розраховані ...
 • Засіб вимірювання товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь 

  Костюк, О. В. (ВНТУ, 2017)
  Для вирішення поставленої задачі були проаналізовані методи та засоби, які сьогодні використовуються для вимірювання товщини покриттів. Серед інших в якості основи обраний ємнісний метод, як такий, що забезпечує найбільшу ...
 • Інформаційно-вимірювальна система pH з бездротовою передачею даних від об’єкта вимірювання 

  Івасюк, І. І. (ВНТУ, 2017)
  Розроблена інформаційно-вимірювальна система вимірювання pH з бездротовою передачею даних від об’єкта вимірювання. Проаналізовано роботу ІВС в автоматичному режимі. Проведено аналіз характеристик приладу «КВАРЦ-рН\2» та ...
 • Автоматизована система контролю параметрів в овочесховищах 

  Гусак, О. І. (ВНТУ, 2017)
  В ході виконання дипломної роботи були розроблені концептуальні, структурні та теоретичні засади для створення автоматизованої системи контролю параметрів в овочесховищах, був зроблений аналіз існуючих автоматизованих ...
 • Інформаційно-вимірювальна система контролю температури у корпусах випарної станції 

  Кітнік, М. Л. (ВНТУ, 2017)
  В дипломні роботі розроблено інформаційно – вимірювальну систему контролю температури у корпусах випарної станції. Прилад призначений для контролю температури. Проведено огляд методів і засобів вимірювання температури, ...
 • Ємнісний вологомір 

  Швець, М. О. (ВНТУ, 2016)
  Проаналізовано існуючі методів вимірювання вологості, розглянуто переваги та недоліки різних методів вимірювання вологості та обрано ємнісний метод, як самий оптимальний. Під час вибіру структурної схеми із трьох представлених ...
 • Інформаційно-вимірювальна система для визначення механічних характеристик електричних машин 

  Сікорський, Д. І. (ВНТУ, 2016)
  В даному дипломному проекті досліджено: основні методи вимірювання механічних характеристик; проаналізовано джерела та запропоновано новий спосіб вимірювання механічних характеристик; на базі запропоновано способу розроблено ...
 • Мікропроцесорний ємнісний рівнемір 

  Рукомеда, Т. М. (ВНТУ, 2016)
  В даному дипломному проекті розроблено мікропроцесорний ємнісний рівнемір. Проведено аналіз літературних джерел, обґрунтовано доцільність нової розробки, а також виконано аналіз існуючих рішень з вибором оптимального ...
 • Засіб вимірювання температури газової суміші 

  Протоцький, А. А. (ВНТУ, 2016)
  В дипломному проекті розроблено засіб вимірювання температури газової суміші. Реалізація такого приладу представлена в трьох варіантах, після проведення технічного обґрунтування, був обраний перший варіант реалізації ...
 • Мікропроцесорний прилад для вимірювання радіоактивного випромінювання 

  Погрелюк, К. М. (ВНТУ, 2016)
  Розроблено мікропроцесорний прилад для вимірювання радіоактивного випромінювання. В якості аналога представлено побутовий дозиметр – радіометр ТЕРРА-П. Проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання радіоактивного ...
 • Метрологічне забезпечення мікропроцесорного ультразвукового рівнеміра 

  Максімов, М. М. (ВНТУ, 2016)
  В даному дипломному проекті розроблено мікропроцесорний ультразвуковий рівнемір та розраховано метрологічні характеристики. Проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання рівня. Здійснено огляд можливих варіантів ...
 • Автоматизована система визначення придатності до використання колісної бази вагонів залізничного транспорту 

  Лисак, Т. В. (ВНТУ, 2016)
  Розглянуто загальну структуру системи та принцип її функціонування, а також формування колісних баз та основні рекомендації щодо визначення придатності пресових з’єднань. Розглянуті особливості процесу визначення придатності ...
 • Мікропроцесорний штангенциркуль 

  Кушпіта, О. В. (ВНТУ, 2016)
  В даній дипломній роботі представлено до розгляду мікропроцесорний штангенциркуль, який вимірює внутрішні і зовнішні виміри, а також між поверхнями деталей, застосовується для вимірювання глибини отворів і виступів. Даний ...
 • Лічильник штучних товарів 

  Діжечко, М. В. (ВНТУ, 2016)
  В даному дипломному проекті розроблений лічильник штучних товарів на базі платформи TI LaunchPad MSP430 та ультразвукового датчика HC-SR04. В дипломному проекті проведено огляд декількох варіантів реалізації електричної ...
 • Система вимірювального контролю освітленості в теплиці 

  Рижук, О. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті “Cистема вимірювального контролю освітленості в теплицях ” проведено аналіз технічних параметрів системи, здійснено огляд можливих варіантів вирішення задачі та вибрано принцип роботи автоматизованої ...
 • Метрологічне забезпечення вимірювання динамічного моменту електродвигунів 

  Орлюк, Н. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті “Метрологічне забезпечення вимірювання динамічного моменту електродвигунів” проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювань динамічного моменту електродвигунів, принципів вимірювального ...
 • Цифровий манометр миттєвих значень 

  Орлов, М. О. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті розроблений цифровий манометр миттєвих значень. Проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання тиску. Здійснено огляд можливих варіантів вирішення задачі та вибрано принцип роботи ...
 • Система вимірювання концентрації димових газів 

  Мостовий, Д. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті розроблено систему вимірювання концентрації димових газів. Проведено огляд методів і засобів вимірювання концентрації димових газів, розроблено структурну, функціональну і принципову схему даної системи, ...
 • Розробка метрологічного забезпечення засобів вимірювання потужності 

  Микуліч, Н. А. (ВНТУ, 2015)
  У даному дипломному проекті розроблено метрологічне забезпечення засобів вимірювання потужності. Розв’язок задачі підвищення точності і швидкодії ватметрів в широкому діапазоні вимірюваних потужностей неможливий на основі ...
 • Лабораторний стенд для вимірювання шорсткості поверхні 

  Марчук, Є. А. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті «Лабораторний стенд для вимірювання шорсткості поверхні » було проведено аналіз літературних джерел, розроблено схему лабораторного стенду, розроблено схему електричну принципову, розроблено методичні ...

View more