Show simple item record

dc.contributor.authorСташко, А. А.uk
dc.date.accessioned2016-04-24T21:52:32Z
dc.date.available2016-04-24T21:52:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationСташко А. А. Модернізація системи керування електропривода тролейбуса на базі мікроконтролера фірми Atmel [Електронний ресурс] : [презентація] / А. А. Сташко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет електроенергетики та електромеханіки ; Кафедра відновлювальної енергетики та транспортний електричних систем і комплексів. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,07 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/9627
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Грабко В. В.uk
dc.description.abstractВ даному дипломному проекті модернізовано систему керування електропривода із застосуванням мікроконтролера Atmega8 фірми Atmel. На основі техніко-економічних показників вибрано систему електропривода. Розраховано та вибрано силові елементи перетворювального агрегату та кіл керування. Було проведено розрахунок цифрових регуляторів, та написано програму, для роботи мікроконтролера. Також було проведено моделювання цифрового регулятора, при чому на основі результатів моделювання можна судити про правильні розрахунків.uk
dc.description.abstractВ данном дипломном проекте модернизирована система управления электропривода с применением микроконтроллера Atmega8 фирмы Atmel. На основе технико-экономических показателей выбрано систему электропривода. Рассчитано и выбрано силовые элементы преобразовательного агрегата и цепей управления. Был проведен расчет цифровых регуляторов, и написана программа, для работы микроконтроллера. Также было проведено моделирование цифрового регулятора, причем на основе результатов моделирования можно судить о правильных расчетов.ru
dc.description.abstractIn this thesis project modernized electric control system using Atmega8 microcontroller from Atmel. On the basis of technical and economic parameters of the electric system is selected. Calculated checked converting unit power elements and control circuits. It was the calculation of digital controllers, and written a program for the microcontroller. It was also held digital simulation controller, with on the basis of modeling to judge the correct calculations.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject7.05070202
dc.subjectелектричні системи і комплекси транспортних засобівuk
dc.subjectтролейбусuk
dc.subjectелектродвигунuk
dc.subjectмікроконтролерuk
dc.subjectрегуляторuk, ru
dc.subjectтроллейбусru
dc.subjectэлектродвигательru
dc.subjectмикроконтроллерru
dc.subjecttrolleyen
dc.subjectelectric motoren
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectregulatoren
dc.titleМодернізація системи керування електропривода тролейбуса на базі мікроконтролера фірми Atmeluk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record