Останні додані

 • Розвиток Кам`янець - Подільських електричних мереж 

  Стремедловська, А. В. (ВНТУ, 2015)
  Підставою для розвитку є поява нових вузлів навантаження. Пошук оптимального варіанту розвитку проводився за допомогою методу по контурної оптимізації на протязі 3 роки. Було вибране силове обладнання на нових підстанціях, ...
 • Дослідження та аналіз статичної і динамічної стійкості електричних систем 

  Поліновський, М. П. (ВНТУ, 2015)
  В дипломній роботі досліджуються питання статичної і динамічної стійкості в простої електричних мережах і вузлах навантаження. Розглядаються різні системи АРЗ генераторів і їх вплив на статичну стійкість, а також різноманітні ...
 • Розвиток Жмеринських електричних мереж напругою 110 кВ 

  Піскунічев, С. О. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті розглядається розвиток Жмеринських електричних мереж. Підставою для розвитку виявилося будівництво нових промислових об’єктів у Браїлові (вузол 122), Демидівці (вузол 123) та Почапинцях (вузол 124). ...
 • Методи та засоби пошуку пошкоджень в системах електропостачання 

  Песоцька, А. Є. (ВНТУ, 2015)
  В даній дипломній роботі запропоновано підвищення точності та автоматизації процесу пошуку місця пошкодження в розподільній мережі 6-35 кВ, який ґрунтується на комбінованому принципі вдосконаленого дистанційного методу ...
 • Методи і технічні засоби підвищення динамічної стійкості електричних мереж 

  Мельник, О. М. (ВНТУ, 2015)
  В дипломній роботі розглядають деякі методи і технічні засоби обмеження струмів короткого замикання, а також заходи поліпшення динамічної стійкості в електричних мережах. Відповідно до виконаної роботи наведені розрахунки ...
 • Розвиток фрагменту електричної мережі Ямпільського району 

  Марущак, Ю. П. (ВНТУ, 2015)
  В ДП проведено розрахунок розвитку фрагменту електричної мережі Ямпільського району за допомогою системи алгебри «MathCad» та пакету програм «Втрати - 110». По економічному критерію був вибраний оптимальний варіант, який ...
 • Розвиток Тиврівських електричних мереж напругою 35 кВ 

  Лукашенко, І. Г. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті було спроектовано розвиток електричної мережі 110/35/10 кВ з метою забезпечення електропостачання п’яти нових пунктів живлення. На основі даних про розташування і максимальне навантаження майбутніх ...
 • Розвиток електричної мережі Хмільницького району 

  Лановик, Є. В. (ВНТУ, 2015)
  Дипломний проект вміщає в себе розрахунково-пояснювальну записку, яка виконана на 94 друкованих аркушах та складається зі вступу, техніко-економічного обґрунтування вибору теми, 12 розділів, висновків, списку використаних ...
 • Розвиток електричної мережі Шаргородського району 

  Лановик, К. А. (ВНТУ, 2015)
  Дипломний проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, яка виконана на 94 друкованих аркушах та складається зі вступу, техніко-економічного обґрунтування вибору теми, 12 розділів, висновків, списку використаних ...
 • Профілактика ізоляції силових трансформаторів 

  Кривий, С. А. (ВНТУ, 2015)
  Силові трансформатори електричних станцій і мереж; профілактика стану ізоляції, характеристики часткових розрядів, газові хроматограми; традиційні методи. Профілактика ізоляції трансформаторів виконується традиційними ...
 • Розподільні електричні мережі 110кВ ПАТ "Хмельницькобленерго" 

  Краснощок, Т. Л. (ВНТУ, 2015)
  У даному дипломному проекті розвиток електричних мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» розраховано електричну мережу 110 кВ. По економічному критерію був обраний оптимальний варіант, який забезпечує надійне та безперервне ...
 • Розвиток фрагменту електричної мережі ПАТ «Вінницяобленерго» із врахуванням грозозахисту 

  Ковальчук, О. М. (ВНТУ, 2015)
  У даному дипломному проекті розраховано електричну мережу 110/35/10 кВ. По економічному критерію був обраний оптимальний варіант, який забезпечує надійне та безперервне постачання споживачів електричною енергією. Дослідження ...
 • Математичне моделювання оптимальних режимів транзитних ЕЕС 

  Улльріх, Т. В. (ВНТУ, 2015)
  В представленій дипломній роботі приділено увагу методу комплексного вибору оптимального місця приєднання транзитного перетікання. Описано математичні моделі та методи аналізу усталених режимів у задачах оптимізації ...
 • Розвиток електричної мережі напругою 110 кВ ПАТ «Вінницяобленерго» 

  Хоменко, В. О. (ВНТУ, 2015)
  Комплексний дипломний проект „Розвиток електричної мережі напругою 110 кВ ПАТ «Вінницяобленерго»” включає в себе пояснювальну записку друкованого тексту з приведеними таблицями і схематичними рисунками, а також шість ...
 • Розвиток Томашпільських електричних мереж напругою 110 кВ 

  Кльонова, Н. І. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті на тему: “Розвиток Томашпільських електричних мереж напругою 110 кВ” розглядається розвиток електричної мережі 110кВ Томашпільського району, Вінницької області, метою якого є забезпечення електропостачання ...
 • Розвиток Крижопільських електричних мереж напругою 35 кВ 

  Кінзерський, А. С. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті було спроектовано розвиток електричної мережі 110/35/10 кВ. Для спроектованої мережі було проведено розрахунки по визначенню прогнозу навантаження існуючих споживачів на наступний період (5 ...
 • Розвиток Гайсинських електоричних мереж напругою 35 кВ 

  Карпенко, О. С. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті спроектовано схеми розвитку електричної системи і попередньо оцінені економічні показники. Виконано попередній розрахунок мережі із застосуванням ЕОМ, проаналізовано результати розрахунку роботи ...
 • Оптимізація перетікань реактивної потужності у Ямпільських електричних мережах 

  Забродський, В. А. (ВНТУ, 2015)
  Дипломна робота присвячена розробленню заходів з підвищення ефектив-ності експлуатації Ямпільських електричних мереж шляхом запровадження засобів компенсації реактивної потужності. Ямпільські електричні мережі характеризуються ...
 • Розвиток Теплицьких електричних мереж напругою 110 кВ 

  Ємельянов, О. О. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті розглядається розвиток Теплицьких електричних мереж напругою 110 кВ. До існуючої мережі приєднуються нові вузли навантаження Нова 1, Нова 2, Нова 3, Нова 4 та Нова 5. Згідно завдання, пошук ...
 • Розвиток фрагменту електричної мережі 35 кВ ПАТ «Вінницяобленерго» 

  Дереча, М. С. (ВНТУ, 2015)
  У даному дипломному проекті розраховано електричну мережу 110/35/10 кВ. По економічному критерію був обраний оптимальний варіант, який забезпечує надійне та безперервне постачання споживачів електричною енергією. Дослідження ...

View more