Recent Submissions

 • Імітатор телефонних сигналів автоматичної телефонної станції 

  Харков, О. П. (ВНТУ, 2016)
  В даному дипломному проекті розроблено конструкцію імітатора телефонних сигналів автоматичної телефонної станції, який дає можливість імітувати всі стандартні сигнали телефонної станції та їх рівні. На основі схеми ...
 • Пристрій охоронної сигналізації 

  Сапожник, Я. Р. (ВНТУ, 2016)
  В дипломному проекті розроблено пристрій охоронної сигналізації з мікропроцесорним керуванням. Розроблена електрична принципова схеми пристрою, проведено конструкторські розрахунки та досліджено роботу пристрою під дією ...
 • Охоронний пристрій на базі каналу GSM 

  Куделіч, Г. І. (ВНТУ, 2016)
  У даному дипломному проекті розроблено охоронний пристрій з використанням каналу GSM. Здійснено розробку структурної і електричної принципової схем пристрою, проведено конструкторські розрахунки. Проведено техніко-економічне ...
 • Електрично керовані фільтри 

  Кривулич, І. Б. (ВНТУ, 2016)
  В даній дипломній роботі розглядаються електрично керовані фільтри. Розглянуто основні визначення й класифікації, актуальність даних фільтрів Проаналізовано ряд переваг й недоліків аналогів і прототипів. Досліджені основні ...
 • Корпоративна комп’ютерна мережа 

  Ковальський, В. Л. (ВНТУ, 2016)
  В даній дипломній роботі розробляється схема корпоративної комп’ютерної мережі. Розглянуто основні загальні характеристики мереж та задачі, які повинна виконувати. Проаналізовано ряд переваг й недоліків. Розроблено ...
 • Перетворення мовних сигналів в стаціонарних та мобільних системах зв’язку 

  Дороженко, І. О. (ВНТУ, 2016)
  Метою даної дипломної роботи є дослідження сучасних методів перетворення мовних сигналів, методів їх захисту та вибір найбільш оптимального методу для закриття інформації та методів стиснення обробки інформації в стаціонарній ...
 • Широкосмуговий підсилювач потужності 

  Гусарський, А. Ю. (ВНТУ, 2016)
  Дипломний проект присвячена розробці та дослідженню підсилювачів НВЧ потужності. у пояснювальній записці дипломного проекту проведено огляд параметрів і характеристик широкосмугових підсилювачів. Обґрунтовано вибір структурної ...
 • Розробка PLC модему для побудови інформаційних ліній зв’язку 

  Голянчук, Л. С. (ВНТУ, 2016)
  В дипломній роботі проаналізовано технічний розвиток і галузь до якої відноситься пристрій що розробляється. Проведено порівняльну характеристику пристрою з вже існуючими аналогами та прототипом. Проаналізовано електричну ...
 • PLC модем для управління засобами автоматизації будівель 

  Росінський, В. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті розглянуто можливості технології PLC, проаналізовано стандарти технології PLC, проведено порівняльну характеристику пристрою, що розробляється з вже існуючими аналогами та прототипом, проаналізовано ...
 • Система широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ 

  Письменюк, І. О. (ВНТУ, 2015)
  В даній роботі проведено огляд та порівняння систем широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ. Проаналізовано основні переваги та недоліки активних та пасивних систем широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ. Було проведено аналіз ...
 • Розробка конструкції пристрою формування ІКМ сигналу 

  Мудренко, С. І. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті проведено порівняльну характеристику пристрою, що розробляється з вже існуючими аналогами, розглянуто будову цифрової системи передачі телефонних сигналів, виконано порівняльний аналіз даного виду ...
 • Пристрій захисту телефонної лінії від несанкціонованого доступу 

  Михайленко, О. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті проведено порівняльну характеристику пристрою, що розробляється з вже існуючими аналогами, розглянуто системи захисту телефонних ліній, виконано порівняльний аналіз даного виду захисту з іншими видами. ...
 • Цифрова система передавання сигналів ДЕЗ 

  Кущинський, В. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломній роботі проходить ознайомлення з принципом роботи документального електрозв’язку, а також проводиться огляд серійного застосування лінійних кодерів. У пояснювальній записці проаналізовано структуру побудови ...
 • Підвищення пропускної здатності каналів ІР-телефонії 

  Бабенко, В. О. (ВНТУ, 2015)
  В даній роботі проведено розрахунок джиттер-буфера, пропускної здатності каналів, побудовано дві моделі ІР-мережіна базі технології MPLSта з використанням стандартних рекомендації щодо управлінням трафіку, проведений їх ...