Recent Submissions

 • Метод визначення характеритик абоненських кабельних систем 

  Сотула, М. М. (ВНТУ, 2018)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі проведено дослідження методу підвищення точності автоматизованих систем оцінювання параметрів структурованих кабельних систем. У роботі розглянуто призначення, суть проблеми, ...
 • Метод аналого-цифрового перетворення телевізійних сигналів з надмірною дискретизацією 

  Плахотнюк, Г. А. (ВНТУ, 2018)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі проведено дослідження аналого-цифрового перетворювача для цифрової системи передавання телевізійних сигналів. У роботі розглянуто призначення, суть проблеми, що виникла та ...
 • Проектування цифрової мультисервісної мережі 

  Джига, А. В. (ВНТУ, 2018)
  В даній роботі проведено проектування мультисервісних систем. В ході розробки було проведено короткий літературний огляд розвитку систем зв’язку. Було розглянуто мережу NGN, її архітектуру, принципи побудови, функціонування, ...
 • Системи автономного живлення віддалених телекомунікаційних пунктів 

  Тищенко, А. П. (ВНТУ, 2017)
  В даній магістерській кваліфікаційній роботі було проведено аналіз та побудову системи автономного живлення на основі гібридного типу енергоживлення. Описано основні параметри та можливості системи. Було розроблено ...
 • Інфокомунікаційна мережа кардіологічного відділення лікарні 

  Лещенко, Є. О. (ВНТУ, 2017)
  Магістерську кваліфікаційну роботу присвячено розробці інфокомунікаційної мережі кардіологічного відділення лікарні. У першому розділі описана загальна характеристика інфокомунікаційної мережі, а також описані сучасні ...
 • Порівняльний аналіз методів захисту інформації в стільникових системах зв’язку 

  Корнилюк, М. І. (ВНТУ, 2017)
  В даній магістерській кваліфікаційній роботі досліджувався порівняльний аналіз методів захисту інформації в стільникових системах зв’язку. Розкрито концепцію, структуру та основні технології передачі повідомлень в стандартів ...
 • Модернізація мережі GSM в районному центрі Бердичів 

  Колісник, О. В. (ВНТУ, 2017)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі було розглянуто питання модернізації мережі рухомого зв'язку стандарту GSM для міста Бердичів, Житомирської області. В першому розділі було проаналізовано основні характеристики ...
 • Технології передачі та захисту інформації в IP-телефонії 

  Довбанюк, А. В. (ВНТУ, 2017)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі досліджувались показники якості IP-телефонії. Метою роботи є передача даних, де важлива динаміка передачі сигналу, яка забезпечується сучасними методами кодування і передачі ...
 • Частотно-територіальне планування мобільних мереж 

  Мондляк, В. Є. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі розглянуті методи планування мереж мобільного зв'язку, методики прогнозу зон покриття та основні моделі розрахунку середніх втрат потужності сигналу на шляху розповсюдження. ...
 • Фазова нестабільність в мережах зв’язку 

  Коваленко, А. В. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі розглянуті основні види фазового дрижання та засоби коригування сигналів у цифрових мережах передачі, було вибрано мікроконтролер на базі якого був побудований аналізатор ...
 • Дослідження генератора електричних сигналів на C-негатроні 

  Дзюба, І. Я. (ВНТУ, 2015)
  В магістерській кваліфікаційній роботі було проведено дослідження генератора електричних сигналів на С-негатроні. Проведено аналіз існуючого рівня техніки в даній області, проаналізовано сучасний стан розробки генераторів ...