Recent Submissions

 • Джерела живлення, накопичення електричної енергії та альтернативні енергоресурси для транспортних засоюів 

  Касаткіна, І. В.; Бойко, С. М.; Вишневський, С. Я. (Криворізький національний університет, 2023)
  У навчальному посібнику викладено основні питання щодо джерел живлення, накопичення електричної енергії та альтернативних енергоресурсів для транспортних засобів. Навчальний посібник є логічним продовженням ряду ...
 • Електричні системи і мережі. Частина I 

  Малогулко, Ю. В.; Бурикін, О. Б.; Кацадзе, Т. Л.; Нетребський, В. В. (ВНТУ, 2020)
  У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють ...
 • Перехідні процеси. Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі 

  Свиридов, М. П.; Тептя, В. В. (ВНТУ, 2016)
  В навчальному посібнику розглядаються загальні питання перехідних процесів та стійкості електричної системи. Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Автоматизація технологічний процесів» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

  Рубаненко, О. Є.; Гунько, І. О.; Рубаненко, О. О.; Явдик, В. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2019)
  У методичних вказівках наведено приклади розв'язання інженерних задач з вибору місць секціонування розподільних електричних мереж з урахуванням пошкоджуваності обладнання, містяться варіанти контрольних запитань, завдань ...
 • Основи електропостачання 

  Рубаненко, О. О.; Пелешок, С. В.; Явдик, В. В. (ВНТУ, 2019)
  Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання курсової роботи допомагають студентам визначити основні положення проектування, розробити проектну документацію і забезпечити якісний рівень виконання курсової ...
 • Аспекти якості електроенергії в мережах живлення 

  Касаткіна, І. В.; Бойко, С. М.; Вишневський, С. Я. (Криворізький національний університет, 2022)
  У навчальному посібнику викладено основні питання енергозбереження, містить загальнотеоретичні відомості щодо нормування та корекції якості електроенергії. Значний обсяг матеріалу присвячено методикам покращення якості ...
 • Електротехнічні матеріали 

  Рубаненко, О. О.; Явдик, В. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2018)
  Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних робіт та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та ...
 • Електричні апарати 

  Лесько, В. О.; Кравчук, С. В.; Сікорська, О. В. (ВНТУ, 2017)
  В навчальному посібнику розглядаються матеріали, які охоплюють практичне ознайомлення з конструкцією і методами випробувань низьковольтного обладнання електричних станцій та понижувальних підстанцій, а також готують студентів ...
 • Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ 

  Кулик, В. В.; Тептя, В. В.; Бурикін, О. Б.; Сікорська, О. В. (ВНТУ, 2018)
  В посібнику подано основні положення проектування електричних мереж. Висвітлено питання, присвячені основним елементам електричних мереж 110–330 кВ, а саме лініям електропередач та підстанціям. Розглянуто основні головні ...
 • Електричні апарати 

  Лесько, В. О.; Кравчук, С. В.; Сікорська, О. В. (ВНТУ, 2018)
  В лабораторному практикумі розглядаються хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструкцією і методами випробувань низьковольтного обладнання електричних станцій та понижувальних ...
 • Основи електроніки та мікросхемотехніки 

  Величко, Т. Г.; Рубаненко, О. О.; Явдик, В. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2018)
  Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал з навчальних дисциплін «Електроніка і мікросхемотехніка», «Електротехніка і мікропроцесорна техніка», «Електроніка і мікропроцесорна техніка», «Електротехніка і ...
 • Електротехнології та освітлення 

  Матвійчук, В. А.; Штуць, А. А.; Рубаненко, О. О. (Вінницький національний аграрний університет, 2017)
  Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнології та освітлення» спрямована на організацію вивчення матеріалу і одержання практичних знань, необхідних ...
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп'ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів спеціальності 141 ‒ «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж» 

  Лежнюк, П. Д.; Рубаненко, О. Є.; Гунько, І. О. (ВНТУ, 2018)
  У методичних вказівках наведено приклади розв'язання інженерних задач з вибору місць секціонування розподільних електричних мереж з урахуванням пошкоджуваності обладнання, містяться варіанти контрольних запитань, завдань ...
 • Перехідні процеси 

  Свиридов, М. П.; Гунько, І. О.; Півнюк, Ю. Ю.; Собчук, Н. В. (ВНТУ, 2019)
  Лабораторний практикум призначений для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Перехідні процеси» і може бути корисним для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної та ...
 • Електротехнології в АПК 

  Матвійчук, В. А.; Рубаненко, О. Є.; Стаднійчук, І. П. (Вінницький національний аграрний університет, 2020)
  Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Електротехнології та освітлення» і призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» вищих навчальних закладів всіх форм ...
 • Діагностування електрообладнання 

  Матвійчук, В. А.; Рубаненко, О. Є.; Гунько, І. О. (Вінницький національний аграрний університет, 2020)
  Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Діагностування електрообладнання» і призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» вищих навчальних ...
 • Електричні системи і мережі. Частина ІІ 

  Малогулко, Ю. В.; Бурикін, О. Б.; Кацадзе, Т. Л.; Нетребський, В. В. (ВНТУ, 2021)
  У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі ...
 • Відновлювані джерела енергії в електричних мережах 

  Кулик, В. В.; Малогулко, Ю. В.; Тептя, В. В.; Бурикін, О. Б. (ВНТУ, 2021)
  В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструктивним виконанням відновлюваних джерел енергії, детальне вивчення впливу розосередженого ...
 • Інтелектуалізація електроенергетичних систем 

  Матвійчук, В. А.; Рубаненко, О. Є.; Рубаненко, О. О.; Гунько, І. О. (Вінницький національний аграрний університет, 2019)
  Навчально-методичний посібник містить конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуалізація електроенергетичних систем» спрямований на організацію вивчення теоретичного матеріалу необхідного для майбутнього спеціаліста.
 • Електрична частина станцій та підстанцій 

  Нетребський, В. В.; Малогулко, Ю. В. (ВНТУ, 2017)
  В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструкцією і методами випробувань високовольтного обладнання електричних станцій та понижуваль-них підстанцій, ...

View more