Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Conceptual principles and practice of implementing modern pedagogical approaches 

  Hadaichuk, N. M.; Tulchak, L. V.; Гадайчук, Н. М.; Тульчак, Л. В. (ВНТУ, 2017)
  The article deals with the problem of higher education reform in Ukraine. High school needs a transition to creative higher education and alternative ways of teaching.
 • Use of internet resourses for foreign language learning 

  Nykyporets, S. S.; Hadaichuk, N. M.; Гадайчук, Н. М. (ВНТУ, 2018)
  The article deals with the issues of using internet resources in a modern high technical school.
 • Learning a second foreign language as a time challenge 

  Гадайчук, Н. М.; Hadaichuk, N. M. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглядається важливість вивчення другої іноземної мови студентами в умовах інтенсивного макроекономічного розвитку країни. Підкреслюється необхідність володіння мовою для майбутніх фахівців. Окреслено цілі, що ...
 • What Exactly Is A Raspberry Pi? 

  Гадайчук, Н. М.; Крекотень, Є. Г. (2019)
  У цій роботі розглядається плата Raspberry Pi, описується її призначення і основні структурні елементи.
 • Testing. Basic concepts of testing software 

  Медведєва, С. О.; Абдуллаєв, О. А. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні концепції та види тестування програмного забезпечення, а також окреслено важливість приділення йому великої уваги у інших сферах.
 • Neural networks in Machine learning 

  Medvedieva, S. O.; Bogach, I. V.; Kovenko, V. A.; Медведєва, С. О.; Богач, І. В.; Ковенко, В. А. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянуті основи роботи з нейронними мережами, особливу увагу приділено моделі мережі під назвою «перцептрон», запровадженої Френком Розенблаттом. До того ж було розкрито тему найпоширеніших мов програмування, ...
 • The prospects of application of Google services in the process of foreign languages teaching 

  Медведєва, С. О. (ВНТУ, 2019)
  Дана робота розкриває суть дистанційного навчання, окреслює важливість використання дистанційних навчальних курсів; також вивчається та аналізується навчальна платформа Google Classroom та оцінюються перспективи її ...
 • Basic principles of the blockchain technology and its application 

  Медведєва, С. О.; Мальований, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні принципи роботи технології блокчейн, її практичну цінність та способи застосування у науковій, медичній, соціальній та фінансовій сферах.
 • Career in IT: Team Leader 

  Медведєва, С. О.; Степанова, Т. М. (ВНТУ, 2019)
  В даній роботі розглядаються професійні обов`язки командного керівника, визначаються особливості даної професії, і надаються поради щодо вдосконалення професійних навичок.
 • Нетрадиційні засоби і методи зміцнення здоров`я людини в сучасному соціумі 

  Підлужняк, О. І. (ВНТУ, 2019)
  У статті розкривається сутність та надаються рекомендації нетрадиційних засобів зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення людини в сучасному соціумі.
 • From .PSD to interactive website: modern instruments for front-end development 

  Semeniuk, A. V.; Magas, L. M.; Семенюк, А. В.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  Today, information is the most important instrument in all areas of our life. It`s important to develop tools that can transfer pieces of information one point to another. Moreover, it`s adaptive for every user. Web-application ...
 • The effects of technology on humanity 

  Magas, L.; Lukashuk, A.; Магас, Л. М.; Лукашук, О. О. (ВНТУ, 2019)
  This article describes the issues of technology impact on our lives. It stresses effect on you all those hours you spend staring at your smartphone, tablet, or computer and what you can do about it.
 • Concequences of a paradigm shift in higher education 

  Magas, L. M.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  The article surveys the concept of a paradigm shift. Types and reasons of it are given. Higher education is changing but is still very important. JetIQ is being introduced in VNTU.
 • Спеціальна фізична підготовка футболістів ВНТУ у підготовчому періоді 

  Кулик, Д. Г. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянутий тренувальний процес студентів ВНТУ з футболу, а також фізична підготовка студентів.
 • Захист інформації в базах даних 

  Касянчук, Н. В.; Ткачук, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  В даній статті розглянуто питання захисту інформації в базах даних та методи їх захисту. Проаналізовано основні методи захисту інформацію в базах даних,виявлено їх позитивні та негативні сторони. А також в даній роботі ...
 • Побудова веб-додатків на основі мікросервісної архітектури 

  Жмуцька, Н. С. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто метод побудови веб-додатків на основі мікросервісної архітектури. Визначено переваги та не-доліки використання даного архітектурного стилю.
 • Переваги використання докерних контейнерів перед віртуальними машинами для віртуалізації 

  Гунько, І. А. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто сутність побудови додатків на основі контейнерів. Визначено переваги контейнеризації над ви-користанням віртуальних машин.
 • Котельня на деревині по вул. Баженова: основні характеристики та досягнення в цілях економії газу 

  Гладун, О. В.; Петрусь, В. В. (ВНТУ, 2019)
  В даній статті розглядається котельня по вул. Баженова, її устаткування, основну економію відносно газової котельні та енергоефективність роботи.
 • Класифікація насосів для транспортування будівельних розчинових сумішей трубопроводами 

  Осадчук, Н. М.; Петрусь, В. В.; Коц, І. В. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуті різні види технологічних насосів: пневматичні, електричні, гвинтові, відцентрові, а також занурювальні і напівзанурювальні , які для ряду перекачуваних середовищ традиційними засобами є неефективними та ...
 • Фізична підготовленість – важливий показник фізичного здоров’я студентів 

  Євсєєв, Л. Г. (ВНТУ, 2019)
  У статті висвітлені різні аспекти поняття “здоров’я”, способи оцінки рівня фізичного здоров’я, залежність збереження здоров’я від рухової активності, взаємозв’язки показників фізичної підготовленості з фізичним станом ...

View more