Show simple item record

dc.contributor.authorБоровська, T. M.uk
dc.contributor.authorКолесник, І. С.uk
dc.contributor.authorСеверілов, В. А.uk
dc.date.accessioned2016-01-26T13:49:17Z
dc.date.available2016-01-26T13:49:17Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationБоровська T. M. Оптимізація стратегій розвитку розподілених виробничих систем на базі агрегування виробничих функцій [Текст] / T. M. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северілов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 5. - С. 88-94.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.urihttp://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/232
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5440
dc.description.abstractЗапропоновано: а) нову постановку варіаційної задачі оптимального розвитку виробничої системи з урахуванням використання зовнішніх ресурсів – без збільшення числа змінних управління, б) метод агрегування функцій розвитку елементів в оптимальну функцію розвитку виробничої системи. Це дає можливість зводити задачі високої розмірності до базової — одновимірної. Розроблені програми оптимізації і моделювання процесів розвитку дозволяють побудувати систему для технологічного прогнозування в інноваційній діяльності.uk
dc.description.abstractПредложены а) новая постановка вариационной задачи оптимального развития производственной системы с учетом использования внешних ресурсов — без увеличения числа переменных управления, б) метод агрегирования функций развития элементов в оптимальную функцию развития производственной системы. Это позволяет сводить задачи высокой размерности к базовой — одномерной. Разработанные программы оптимизации и моделирования процессов развития позволяют построить систему для технологического прогнозирования в инновационной деятельности.ru
dc.description.abstractOffered a) new raising of variation task of optimum development of the production system taking into account the use of external resources — without the increase of number of variables of management, b) method of aggregating of functions of development of elements in the optimum function of development of the production system. It enables to take the tasks of high dimension to single dimension. The developed programs of optimization and modeling of development processes allow building the system for technological prognostication in innovations.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.titleОптимізація стратегій розвитку розподілених виробничих систем на базі агрегування виробничих функційuk
dc.title.alternativeOptimization of strategies of development of the distributed production systems on the base of aggregating production functionsen
dc.title.alternativeОптимизация стратегий развития распределенных производственных систем на базе агрегирования производственных функцийru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc62.50:658.21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record