Recent Submissions

 • Automation equipped working place of the neurologist of a perinatal centre 

  Kostishyn, S. V.; Zlepko, S. M.; Moskovko, M. V.; Bychkov, V. V.; Lepekhina, H. S.; Sawicki, D.; Kalizhanova, A.; Костішин, С. В.; Злепко, С. М.; Московко, М. В. (Taylor & Francis Group, 2019)
  The structure and features of the software development process for the neurologist of a perinatal centre is discussed in this article. This automation equipped working place is intended for the diagnosis and treatment of ...
 • Методи і засоби для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців 

  Злепко, С. М.; Московко, М. В.; Тимчик, С. В.; Костішин, С. В. (ВНТУ, 2017)
  В монографії викладені результати досліджень щодо підвищення ефективності процесу визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців шляхом удосконалення методу оцінювання рівня підготовленості, біотехнічної системи, ...
 • Database development for the automated workplace of the perinatal neurologist 

  Kostishyn, S. V.; Shtofel, D. K.; Tymchyk, S. V.; Fedosova, I. V.; Yakubovska, S. V.; Pinaieva, O. Yu.; Tanaś, J.; Kozbakova, A.; Костішин, С. В.; Штофель, Д. Х.; Тимчик, С. В. (Taylor & Francis Group, 2019)
  The paper describes the development of a specialized database for the automated PC workplace of the perinatal neurologist that can be implemented in perinatal centers. We defined the subject area for such database, developed ...
 • Методи і системи лазерної поляриметрії оптичної анізотропії жовчі людини 

  Ушенко, О. Г.; Павлов, С. В.; Вуйцік, В. Т.; Кушнерик, Л. Я.; Заболотна, Н. І.; Марчук, Ю. Ф.; Злепко, С. М.; Пашковська, Н. В.; Федів, О. І.; Андрійчук, Д. Р. (Вінницький національний технічний університет; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
  Монографія присвячена розгляду питань взаємодії лазерного випромінювання з оптично-анізотропними структурами біологічних тканин. Розглянуто основні фізичні закономірності формування поляризаційно- неоднорідних об’єктних ...
 • Методи і засоби поляризаційної поляриметрії біологічних тканин 

  Ушенко, О. Г.; Павлов, С. В.; Вуйцік, В. Т.; Кушнерик, Л. Я.; Заболотна, Н. І.; Ушенко, О. Ю.; Дуболазов, О. В.; Ангельська, А. О.; Томка, Ю. Я.; Ушенко, В. О. (Вінницький національний технічний університет; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
  Монографія присвячена розгляду питань взаємодії лазерного випромінювання з оптично-анізотропними структурами біологічних тканин. Розглянуто основні фізичні закономірності формування поляризаційно- неоднорідних об’єктних ...
 • Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації 

  Павлов, С. В.; Аврунін, О. Г.; Злепко, С. М.; Бодянський, Є. В.; Колісник, П. Ф.; Лисенко, О. М.; Чайковський, І. А.; Філатов, В. О. (Вінницький національний технічний університет ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2019)
  У монографії узагальнено результати з питань розроблення теоретичних основ та створення інтелектуальних технологій для медичної діагностики, лікування та реабілітації. Авторами на основі теоретичних досліджень і ...
 • Тренінгові методики розвитку функціональних компетенцій у молоді 

  Заболотна, Н. М.; Мельник, О. В.; Косарук, О. М. (ФОП Рогальська І.О., 2019)
  У збірці представлено методики і опис шести тренінгів з розвитку функціональних компетенцій у молоді, які спрямовані на успішну самореалізацію молоді, сприяють самоосвіті та застосуванню здобутих знань. Призначено для ...
 • Системи та пристрої відображення інформації 

  Павлов, С. В.; Дорощенков, Г. Д.; Готра, З. Ю.; Вуйцик, В.; Крокос, П. О.; Микитюк, З. М. (ВНТУ, 2018)
  У монографії детально розглянуто одну з галузей електроніки, що прогресує найшвидше, – засоби відображення інформації. Особливу увагу приділено рідкокристалічним дисплеям та відеоекранам на базі над’яскравих світлодіодів ...
 • Фотодинамічна терапія з вибірковим лазерним сканувальним опроміненням поверхневих новоутворень 

  Чепурна, О. М.; Штонь, О. І.; Павлов, С. В.; Холін, В. В.; Вуйцик, В.; Каптановський, Є. В.; Воцехович, В. С.; Гамалія, М. Ф. (ВНТУ, 2018)
  В монографії викладено підходи щодо створення автоматизованих систем ФДТ із точним визначенням зони ураження біотканини та рівнів флюоресценції в її межах та методики опромінення поверхневих новоутворень вибірково сканувальним ...
 • Информационные технологии в подготовке стрелков высшей квалификации 

  Костишин, С. В.; Штофель, Д. Х.; Московко, М. В.; Костішин, С. В. (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014)
  В монографии рассмотрены проблемы организации и проведения тренировочного процесса по стрельбе из короткоствольного огнестрельного оружия. Проанализированы технические аспекты процесса обучения стрельбе, особый внимание ...
 • Функціональна біоенергодіагностика стійкості вегетативної нервової системи і її біоактиваційна корекція (по В. Макацу) 

  Макац, В. Г.; Макац, Д. В.; Ладуба, Ю. М.; Макац, Є. Ф.; Власюк, А. І. (Вінницький державний технічний університет, 1997)
  Монографія присвячена новому засобу функціональної біоенергодіагностики стійкості вегетативної нервової системи: оцінці активності її симпатичного та парасимпатичного відділів. Обгрунтовується доцільність її використання ...
 • Діагностичні можливості орієнтаційної та фазової Мюллер- матричної томографії полікристалічних мереж плазми крові 

  Заболотна, Н. І.; Павлов, С. В.; Заболотная, Н. И.; Zabolotna, N. I.; Pavlov, S. V. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Отримано експериментальні результати орієнтаційної та фазової Мюллер-матричної томографії полікристалічної мережі плазми крові здорової людини та людини, хворої на рак шлунку. Проведено аналіз статистичних, кореляційних ...
 • Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи 

  Павлов, С. В.; Кожем'яко, В. П.; Петрук, В. Г.; Колісник, П. Ф. (ВНТУ, 2007-03-12)
  У монографії проаналізовано основні типи оптико-електрон- них біомедичних систем, що використовуються у біології та медицині та можуть застосовуватися для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а ...
 • Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом 

  Козловська, Т. І.; Павлов, С. В.; Василенко, В. Б. (ВНТУ, 2014-03-03)
  У монографії розглянуто питання побудови оптико-електронних засобів діагностування стану периферичного кровообігу. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптико-електронних сенсорів для проведення як діагностичного ...
 • Фізичні основи біомедичної оптики 

  Павлов, С. В.; Кожем'яко, В. П.; Колісник, П. Ф.; Козловська, Т. І.; Думенко, В. П. (ВНТУ, 2010-11-08)
  У монографії проаналізовано фізичні основи біомедичної оптики, та застосування її у біології та медицині для контролю, ідентифікації, дослі-дження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних про-цесів, що ...