Show simple item record

dc.contributor.authorМороз, Я. В.uk
dc.date.accessioned2016-06-17T10:05:10Z
dc.date.available2016-06-17T10:05:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationМороз Я. В. Екологічний контроль забруднення та розроблення природоохоронних заходів для річки Снивода [Електронний ресурс] : [презентація] / Я. В. Мороз ; Вінницький національний технічний університет ; Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля ; Кафедра екології та екологічної безпеки. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,86 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12174
dc.descriptionКерівник : д.т.н.. проф. Петрук В. Г.uk
dc.description.abstractУ магістерській кваліфікаційній роботі розкрито поняття екологічного контролю та біоіндикації, описано різні їх види. Охарактеризовано макрофіти як один з індикаторів якості середовища. Описано методи оцінки екологічного стану водойми за характеристиками макрофітів, а також наведено приклади використання вищих водних рослин в практиці очистки стічних вод та поверхневого стоку. Зроблено розрахунок продукції вищих водних рослин та їх співтовариств для р. Снивода та обчислено винос біогенних речовин поверхневим стоком у річку і охарактеризовану ряску малу як біоіндикатор, розроблено заходи боротьби з надзвичайними екологічними ситуаціями. У додатках наведено приклади безпосередніх експериментальних досліджень на ній, а також різні графічні залежності. Проведено економічний аналіз стану екосистеми річки Снивода.uk
dc.description.abstractIn the Master's thesis is the concept of environmental monitoring and bioindication, described their various kinds. Characterized macrophytes as one of the indicators of quality of environment. Methods for assessing the ecological status of water bodies on the characteristics of macrophytes and are examples of higher aquatic plants in the practice of wastewater treatment and surface runoff. Made calculation of production higher aquatic plants and their communities to river Snyvoda calculated and removal of nutrients in surface runoff river duckweed small and characterized as bioindicators developed measures to combat environmental emergency. The annexes are examples of direct experimental research on it, and various graphics dependence. Made an economic analysis of river ecosystems Snyvoda.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.04010601
dc.subjectекологія та охорона навколишнього середовищаuk
dc.subjectмакрофітиuk
dc.subjectконтроль забрудненняuk
dc.subjectповерхневі водиuk
dc.subjectбіоіндикаціяuk
dc.titleЕкологічний контроль забруднення та розроблення природоохоронних заходів для річки Сниводаuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record