Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Частотно-територіальне планування мобільних мереж 

  Мондляк, В. Є. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі розглянуті методи планування мереж мобільного зв'язку, методики прогнозу зон покриття та основні моделі розрахунку середніх втрат потужності сигналу на шляху розповсюдження. ...
 • Фазова нестабільність в мережах зв’язку 

  Коваленко, А. В. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі розглянуті основні види фазового дрижання та засоби коригування сигналів у цифрових мережах передачі, було вибрано мікроконтролер на базі якого був побудований аналізатор ...
 • Дослідження генератора електричних сигналів на C-негатроні 

  Дзюба, І. Я. (ВНТУ, 2015)
  В магістерській кваліфікаційній роботі було проведено дослідження генератора електричних сигналів на С-негатроні. Проведено аналіз існуючого рівня техніки в даній області, проаналізовано сучасний стан розробки генераторів ...
 • Дослідження енергозберігаючого датчика дистанційного контролю 

  Поліщук, А. С. (ВНТУ, 2015)
  Метою дослідження є оптимізація енергозберігаючого датчика для зменшення інтенсивності ЕМВ, що необхідне для його живлення. В першому розділі виконано класифікацію та окреслено область застосування радіочастотних датчиків. ...
 • Дослідження роботи контролера вітрогенератора 

  Олійник, І. В. (ВНТУ, 2015)
  В даній магістерській роботі розглянутийконтролер вітрогенератора, розроблена його конструкція та розраховані параметри друкованої плати, проведене комп'ютерне моделювання роботи пристрою. В першому розділі проведений ...
 • Дослідження інформаційного світлофора 

  Недовіса, О. С. (ВНТУ, 2015)
  В магістерській кваліфікаційній роботі досліджено інформаційний світлофор. В першому розділі виконане техніко – економічне обґрунтування доцільності виконання дослідження інформаційного світлофору. В другому розділі ...
 • Дослідження пристрою дистанційного контролю температури об'єкта 

  Матвійчук, О. В. (ВНТУ, 2015)
  В даній магістерській роботі проведений огляд пристрою дистанційного контролю температури, розробка конструкції та розрахунок параметрів друкованої плати, комп'ютерне моделювання роботи пристрою. В першому розділі проекту ...
 • Дослідження пристрою оптико-електронної діагностики пульсу людини 

  Грищук, М. С. (ВНТУ, 2015)
  Об’єктом дослідження є процес побудови пристрою оптико- електронної діагностики пульса людини. Предметом дослідження є ідеологія технічного розвитку напрямку неінвазивних технологій контролю пульсу людини. Метою ...
 • Дослідження пристрою для контролю октанового числа бензину 

  Горчиця, Т. П. (ВНТУ, 2015)
  В даній магістерській кваліфікаційній роботі досліджується конструкція пристрою для контролю октанового числа бензину. Проводиться аналіз існуючого рівня техніки в даній області, вибирається метод конструювання, ...
 • Надвисокочастотний імпульсно-кодовий модулятор для телекомунікаційних систем спеціального призначення 

  Гузь, М. Д. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі виконаний аналіз методів побудови імпульсно-кодових модуляторів у субміліметровому діапазоні, розроблена схема надвисокочастотного імпульсно-кодового модулятора на переходах ...
 • Оптимізація трафіку в мобільних мережах 

  Кісілевич, В. Л. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі проведено техніко-економічне обґрунтування, проаналізовано параметри якості в мобільній мережі, проаналізовано вимірювання параметрів якості в мобільній мережі, проаналізовано ...
 • Розробка надвисокочастотних компараторів на базі переходів Джозефсона 

  Юрковський, О. Д. (ВНТУ, 2015)
  В даній дипломній роботі проведено аналіз стану галузі надвисокочастотних компараторів, розглянуто явище надпровідності та ефект Джозефсона, виконано розрахунок переходу Джозефсона. У ході виконання дипломного проекту ...
 • Pозробка системи бездротової передачі електроенергії мікрохвильовим променем 

  Скрипник, К. М. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі проведено техніко-економічне обґрунтування, проаналізовано побудову системи бездротової передачі електроенергії мікрохвильовим променем, проведено дослідження основних властивостей ...
 • Аналіз методів і засобів підвищення частотної Селекції в діапазонах PMR 

  Полуденко, Д. С. (ВНТУ, 2015)
  У магістерській кваліфікаційній роботі проведено техніко-економічне обґрунтування, проаналізовано селективні кола PMR діапазону та їх особливості, проведено дослідження та розробку однопетльового синтезатору частот прямого ...
 • Підвищення ефективності мережі рухомого зв’язку стандарту UMTS 

  Паламарчук, О. І. (ВНТУ, 2015)
  У даному дипломному проекті пропонується методи до підвищення ефективності мережі рухомого зв’язку стандарту UMTS. У ході виконання дипломного проекту проводиться аналіз економічної доцільності розробки, розробляється ...
 • Методи і засоби комплексного аналізу характеристик вузлів радіоапаратури 

  Лазун, О. О. (ВНТУ, 2015)
  Метою даної магістерська кваліфікаційної роботи є дослідження методів та засобів комплексного аналізу характеристик вузлів радіоапаратури із використанням переносних засобів обробки інформації у вигляді планшетних ЕОП. ...
 • Приймальний пристрій міліметрового діапазону 

  Вергелюк, А. В. (ВНТУ, 2015)
  Метою магістерської кваліфікаційної роботи є підвищення чутливості та зниження енергоспоживання приймача на основі генератора, побудованого на елементах, що містять перехід Джозефсона. Об’єкт досліджень – процеси і методи ...
 • Засоби і методи керування частотними характеристиками потужних ПНЧ 

  Борсолюк, Р. В. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі наведено основні способи корекції АЧХ, проаналізовано каскади кінцевого підсилення потужних підсилювачів звукової частоти та обрано оптимальний варіант. Подано та докладно ...
 • Автоматизована система для оцінювання дихальної системи людини 

  Мбелла Мбелла Поль Стефан (ВНТУ, 2015)
  Магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню і розробці автоматизованої пасивної діагностичної акустичної системи. Розроблена система дозволяє в реальному часі здійснювати збір біометричної інформації системи ...
 • Дослідження та розробки приладу для терапії лазерним випромінюванням 

  Філіппов, І. В. (ВНТУ, 2015)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі було проведено огляд літературних джерел по темі дослідження та розробка приладу для терапії лазерним випромінюванням. Описано принцип дії, здійснено аналіз елементної бази, ...

View more