Recent Submissions

 • Засіб контролю вмісту меркаптанів у складі вуглеводневих палив 

  Холява, А. В. (ВНТУ, 2016)
  В магістерській роботі розроблено засіб контролю меркаптанів у складі вуглеводневих палив. Проведено огляд існуючих методів та засобів визначення меркаптанової сірки, а також їх класифікації. Розглянуто математичну модель ...
 • Мікропроцесорний пристрій визначення густини нафтопродуктів 

  Гудима, П. А. (ВНТУ, 2016)
  В дипломній роботі представлена розробка мікропроцесорного пристрою для вимірювання густини нафтопродуктів. Дипломна робота складається із п’яти розділів. В першому розділі проведено аналіз існуючих пристроїв, виявлено їх ...
 • Мікропроцесорний пристрій для вимірювання частоти 

  Лисюк, Д. Л. (ВНТУ, 2015)
  Проведено аналіз існуючих методів та пристроїв для вимірювання частоти. Розроблено структурну схему та на її основі алгоритм роботи пристрою. Для роботи керуючого мікроконтролера розроблено алгоритм та програмне забезпечення. ...
 • Електронний пристрій для бездротової зарядки акумуляторів 

  Криштоф, Ю. В. (ВНТУ, 2015)
  Проведено аналіз існуючих методів та пристроїв для бездротової зарядки акумуляторів. Розроблено структурну схему та на її основі алгоритм роботи пристрою. Для роботи керуючого мікроконтролера розроблено алгоритм та програмне ...