Recent Submissions

 • Багаторежимний годинник 

  Печолат, І. М. (ВНТУ, 2017)
  В магістерській кваліфікаційній роботі було проведено розробку багаторежимного годинника. Проведено аналіз існуючого рівня техніки в даній області, вибрано елементну базу, метод конструювання, розроблено друковану плату ...
 • Торгові електронні ваги 

  Лавров, М. В. (ВНТУ, 2017)
  Розроблено конкурентоздатні торгові електронні ваги, які мали б широкі можливості при незначних габаритах. В ході виконання проекту проаналізовано технічний розвиток і галузь до якої відноситься пристрій що розробляється. ...
 • Електронний замок на мікроконтролері 

  Зінько, Л. О. (ВНТУ, 2017)
  Метою даного проекту є підвищення надійності пристрою захисту приміщень. Об’єктом дослідження являються процеси перетворення сигналів у пристрої захисту приміщень на основі частотної ідентифікації користувачів. Проведено ...
 • Дозиметр високоенергетичних часток 

  Довгань, М. О. (ВНТУ, 2017)
  У даній магістерській кваліфікаційній роботі розроблявся пристрій для вимірювання рівня радіаційного опромінення. Було проведено порівняльну характеристику приладу з подібними приладами, які вже існують. В електричному ...
 • Дослідження енергозберігаючого датчика дистанційного контролю 

  Поліщук, А. С. (ВНТУ, 2015)
  Метою дослідження є оптимізація енергозберігаючого датчика для зменшення інтенсивності ЕМВ, що необхідне для його живлення. В першому розділі виконано класифікацію та окреслено область застосування радіочастотних датчиків. ...
 • Дослідження роботи контролера вітрогенератора 

  Олійник, І. В. (ВНТУ, 2015)
  В даній магістерській роботі розглянутийконтролер вітрогенератора, розроблена його конструкція та розраховані параметри друкованої плати, проведене комп'ютерне моделювання роботи пристрою. В першому розділі проведений ...
 • Дослідження інформаційного світлофора 

  Недовіса, О. С. (ВНТУ, 2015)
  В магістерській кваліфікаційній роботі досліджено інформаційний світлофор. В першому розділі виконане техніко – економічне обґрунтування доцільності виконання дослідження інформаційного світлофору. В другому розділі ...
 • Дослідження пристрою дистанційного контролю температури об'єкта 

  Матвійчук, О. В. (ВНТУ, 2015)
  В даній магістерській роботі проведений огляд пристрою дистанційного контролю температури, розробка конструкції та розрахунок параметрів друкованої плати, комп'ютерне моделювання роботи пристрою. В першому розділі проекту ...
 • Дослідження пристрою оптико-електронної діагностики пульсу людини 

  Грищук, М. С. (ВНТУ, 2015)
  Об’єктом дослідження є процес побудови пристрою оптико- електронної діагностики пульса людини. Предметом дослідження є ідеологія технічного розвитку напрямку неінвазивних технологій контролю пульсу людини. Метою ...
 • Дослідження пристрою для контролю октанового числа бензину 

  Горчиця, Т. П. (ВНТУ, 2015)
  В даній магістерській кваліфікаційній роботі досліджується конструкція пристрою для контролю октанового числа бензину. Проводиться аналіз існуючого рівня техніки в даній області, вибирається метод конструювання, ...