Now showing items 1-100 of 34

  8.03060101 (30)
  менеджмент організацій і адміністрування (16)
  фінансова стійкість (7)
  рентабельність (6)
  управління (6)
  фінансовий стан (5)
  8.06010101 (4)
  financial stability (4)
  банк комерційний (4)
  конкурентоспроможність (4)
  управління капіталом (4)
  прибутковість банку (3)
  амортизація (2)
  антикризове управління (2)
  баланс підприємства (2)
  власний капітал (2)
  кредитний портфель (2)
  ліквідність (2)
  платоспроможність (2)
  покращення фінансового стану (2)
  прибуток (2)
  продуктивність праці (2)
  финансовая устойчивость (2)
  інвестиційний проект (2)
  agriculture (1)
  competitive behavior (1)
  competitive strategy (1)
  competitiveness (1)
  construction risks insurance (1)
  costs of households (1)
  crisis management (1)
  current assets (1)
  diagnostics of the crisis state (1)
  economic efficiency (1)
  economic security (1)
  economic stability (1)
  employee communications industry (1)
  evaluation of efficiency (1)
  financial incentives (1)
  financial literacy (1)
  financial strategy (1)
  foreign economic activity (1)
  innovation (1)
  innovation and investment potential (1)
  insurance (1)
  insurance reserves (1)
  intangible incentives (1)
  integral index (1)
  international strategy (1)
  investment (1)
  investment function insurance (1)
  investment portfolio (1)
  investment potential (1)
  investment resources (1)
  market model (1)
  private pension funds (1)
  productivity (1)
  profitability (1)
  sources of revenue (1)
  strategic management (1)
  strategic stability (1)
  SWOT-аналіз (1)
  working capital (1)
  антикризисное управление (1)
  банкрутство (1)
  будівельні ризики (1)
  грошовий потік (1)
  джерела поповнення (1)
  диагностика кризисного состояния (1)
  доходи домогосподарств (1)
  діагностика кризового стану (1)
  діяльність господарська (1)
  економічна безпека (1)
  економічна ефективність (1)
  економічна стабільність (1)
  економічна стійкість (1)
  економічний потенціал (1)
  екстенсивність праці (1)
  ефективність управління (1)
  забезпечення прав інвесторів (1)
  залучений капітал (1)
  зовнішньоекономічна діяльність (1)
  зовнішній ринок (1)
  интегральный показатель (1)
  источники пополнения (1)
  капітал (1)
  капітал оборотний (1)
  коефіцієнт фінансовий (1)
  конкурентна поведінка (1)
  конкурентна стратегія (1)
  конкурентоспособность (1)
  кредит (1)
  кредитний ризик (1)
  криза (1)
  криза економічна (1)
  мале підприємство (1)
  маркетинговий потенціал (1)
  материальные стимулы (1)
  матеріальні стимули (1)
  механізм управління (1)