Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorЗаячковська, Л. М.uk
dc.date.accessioned2016-06-29T09:23:31Z
dc.date.available2016-06-29T09:23:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЗаячковська Л. М. Консолідований інформаційний ресурс аналізу успішності в загальноосвітніх закладах Вінницького регіону [Електронний ресурс] : [презентація] / Л. М. Заячковська ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет менеджменту ; Кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,65 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12519
dc.descriptionКерівник : д.т.н., проф. Роїк О. М.uk
dc.description.abstractМетою дипломної роботи є розробка консолідованого інформаційного ресурсу аналізу успішності в загальноосвітніх закладах Вінницького регіону, який призначений автоматизувати роботу вчителів, директорів шкіл та працівників департаменту освіти по аналізу успішності учнів. В роботі розглянуто поняття консолідації даних та їх представлення в базах даних. Спроектовано базу даних та нормалізовано до третьої нормальної форми. Також було спроектовано зручний інтерфейс користувача. При створенні програмної реалізації було використано мову програмування PHP, систему управління базами даних MySQL та програмний каркас Yiiframework. В роботі обраховані все економічні показники та доведена економічна доцільність розробки.uk
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to develop a consolidated information resource analysis of achievement in schools of the Vinnitsa region, which is designed to automate the work of teachers, principals and employees of the Department of Education on the analysis of student achievement. We consider the concept of consolidating the data and their presentation in databases. Designed database and normalized to the third normal form. It was also designed user interface. When creating a software implementation used programming language PHP, database management system MySQL, and a software framework Yii framework. The paper calculated all economic performance and proven economic feasibility of development.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.18010015
dc.subjectконсолідована інформаціяuk
dc.titleКонсолідований інформаційний ресурс аналізу успішності в загальноосвітніх закладах Вінницького регіонуuk
dc.typePresentation


Долучені файли

Thumbnail
Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу