Show simple item record

dc.contributor.authorБлизнюк, М. Я.uk
dc.date.accessioned2016-07-05T12:31:15Z
dc.date.available2016-07-05T12:31:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationБлизнюк М. Я. Розробка системи вимірювання та регулювання температури з підтримкою протоколу Modbus на базі PIC16F628A [Електронний ресурс] : [презентація] / М. Я. Близнюк ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет електроенергетики та електромеханіки ; Кафедра електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,72 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12608
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Левицький С. М.uk
dc.description.abstractВ даній роботі була розроблена система вимірювання, регулювання та моніторингу температурних даних об’єкту з підтримкою протоколу послідовної передачі даних через COM-порт на базі мікроконтролера PIC16F628A. Розроблений алгоритм роботи пристрою та створена програма на мові високого рівня «С». Проведено моделювання системи у ППП Proteus. Розроблений алгоритм функціонування програми верхнього рівня для забезпечення моніторингу та ведення звітності по температурним даним. Розроблено інтерфейс та програмний код верхнього рівня. Розроблена монтажна схема пристрою. Створено макет системи, який забезпечує підтримання температури у певних межах за допомогою виконавчих реле, які вмикають та вимикають нагрівач та охолоджувач та який дозволяє проводити моніторинг температурних даних за певний період часу.uk
dc.description.abstractВ данной работе была разработана система измерения, регулирования и мониторинга температурных данных объекта с поддержкой протокола последовательной передачи данных через COM-порт на базе микроконтроллера PIC16F628A. Разработанный алгоритм работы устройства и создана программа на языке высокого уровня «С». Проведено моделирование системы в ППП Proteus. Разработанный алгоритм функционирования программы верхнего уровня для обеспечения мониторинга и ведения отчетности по температурным данным. Разработан интерфейс и программный код верхнего уровня. Разработана монтажная схема устройства. Создан макет системы, который обеспечивает поддержание температуры в определенных пределах с помощью исполнительных реле, которые включают и выключают нагреватель и охладитель и который позволяет проводить мониторинг температурных данных за определенный период времени.ru
dc.description.abstractThis paper has developed a system of measurement, regulation and monitoring of temperature data object supports serial data protocol via COM-port based microcontroller PIC16F628A. The algorithm of the device program and established high-level language "C". The simulation system Proteus. The algorithm of the program to ensure top-level Monitoring and Reporting on temperature data. Developed interface and code top level. Developed mounting location of the device. A prototype of the system, which maintains the temperature within certain limits by means of executive relays which turn on and turn off the heater and cooler and that allows to monitor temperature data over time.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.05070204
dc.subjectелектромеханічні системи автоматизації та електроприводuk
dc.subjectмікроконтролерuk
dc.subjectсенсорuk
dc.subjectпрограмаuk
dc.subjectмоніторинг данихuk
dc.subjectінтерфейсuk
dc.subjectмикроконтроллерru
dc.subjectсенсорru
dc.subjectмониторинг данныхru
dc.subjectинтерфейсru
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectsensoren
dc.subjectprogram executive relaysen
dc.subjectmonitoring data interfaceen
dc.titleРозробка системи вимірювання та регулювання температури з підтримкою протоколу Modbus на базі PIC16F628Auk
dc.title.alternativeРазработка системы измерения и регулирования температуры с поддержкой протокола Modbus на базе PIC16F628Aru
dc.title.alternativeDevelopment of measurement and temperature control that supports Modbus protocol based on PIC16F628Aen
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record