Now showing items 1-81 of 28

  8.05010104 (28)
  системи штучного інтелекту (9)
  технологія інформаційна (8)
  розпізнавання (5)
  нейронна мережа (3)
  обробка зображень (3)
  дерево рішень (2)
  GPGPU - технології (1)
  web-магазин (1)
  автоматизована система розпізнавання (1)
  автоматизоване складання розкладу (1)
  авторизація користувача (1)
  апарат нечіткої логіки (1)
  багатопоточність (1)
  багатошаровий персептрон (1)
  біометричної ідентифікація (1)
  В-сплайн (1)
  векторизація (1)
  виявлення переважань (1)
  ВНЗ (1)
  гамма-корекція (1)
  друкарська помилка (1)
  ЕЦП (1)
  жести користувача (1)
  замовлення (1)
  звуковий сигнал (1)
  керування поставками (1)
  кластер (1)
  кольорові відтінки (1)
  контурне зображення (1)
  летектор контурів Кенні (1)
  мережа Хеммінга (1)
  метод підвищення точності розпізнавання зображень (1)
  метод тернарних трирівневих ранжувань (1)
  методи виявлення розладнань (1)
  моделювання (1)
  нейро-нечітка мережа (1)
  нейронна мережа Хемінга (1)
  нечіткий пошук (1)
  оброблення (1)
  оператор Лапласа (1)
  оператор Собеля (1)
  паралельне обчислення (1)
  паралельно-ієрархічне перетворення (1)
  паралелізм (1)
  прийняття рішень (1)
  природна мова (1)
  процес покомпонентного діагностування (1)
  процес розв’язання неструктурованих задач (1)
  процес управління поставками (1)
  пікселізація (1)
  ризик (1)
  розпізнавання символів на тлі завад (1)
  розпізнавання сканованих зображень (1)
  розпізнавання слів (1)
  сегментація (1)
  семантична мережа (1)
  семантичний аналіз (1)
  сервіс інтелектуальний (1)
  система діагностування (1)
  теорія розкладів (1)
  технологія розпізнавання зображень (1)
  технологія формування паралельних структур (1)
  товаропотік (1)
  торгова операція (1)
  торгівельна мережа (1)
  трейдер (1)
  тренувальний процес (1)
  триплет-метод (1)
  управління запасами (1)
  управління обчислювальним кластером (1)
  фондова біржа (1)
  формування розкладу (1)
  фільтрація (1)
  цифрова корекція растрових зображень (1)
  цифрові пристрої (1)
  ідентифікація користувача (1)
  інтелектуальна технологія нечіткого логічного виведення (1)
  інтелектуальний лінгвістичний пошук (1)
  інформаційна технологія прийняття рішень (1)
  інформаційно-аналітичний гаджет (1)