Show simple item record

dc.contributor.authorЗаріцький, В. М.uk
dc.date.accessioned2016-07-14T08:05:29Z
dc.date.available2016-07-14T08:05:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЗаріцький В. М. Розробка та дослідження аналогових автогенераторів радіовимірювальних сигналів спеціальної форми на приладах із від’ємним опором [Електронний ресурс] : [презентація] / В. М. Заріцький ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,52 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12747
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Семенов А. О.uk
dc.description.abstractУ магістерській кваліфікаційній роботі проводиться модельне дослідження генераторів керованих напругою на основі транзисторних структур з від’ємним опором. У теоретичній частині побудовано квазілінійну і нелінійну математичні моделі генераторів керованих напругою на основі транзисторних структур з від’ємним опором, на основі яких визначено амплітуду і частоту генерованих коливань, відносні флуктуації амплітуди і частоти, нелінійні спотворення і нелінійне відхилення частоти генерованих коливань. В експериментальній частині дипломної роботи отримано фазові портрети низькочастотних генераторів керованих напругою на основі транзисторних структур з від'ємним опором. Також у роботі проведено розрахунки економічної частини, а також охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.uk
dc.description.abstractIn the master's qualification work a mathematical modeling of oscillators on a base of negative-resistance transistor structures is performed. In the theoretical section there are quasi-lineal and non-lineal mathematical models of the oscillators on a base of the negative-resistance transistor structures developed; on their base there are defined the amplitude and frequency of the oscillations, non-lineal distortions, and non-lineal deviation of the oscillations' frequency. In the experimental section of the diploma work there are obtained phase-plane portraits of the low-frequency oscillators on a base of the negative-resistance transistor structures. They also work the calculations of economic as well as health and safety in emergency situations.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.subjectтранзисторна структураuk
dc.subjectвід’ємний опірuk
dc.subjectрадіовимірюванняuk
dc.subjecttransistor structureen
dc.subjectnegative resistanceen
dc.subjectradio-measurementsen
dc.titleРозробка та дослідження аналогових автогенераторів радіовимірювальних сигналів спеціальної форми на приладах із від’ємним опоромuk
dc.title.alternativeDevelopment and research of analog self-excited oscillator a special form of radio-measuring signals on a base of negative resistance devicesen
dc.typePresentation
dc.identifier.udc621.38


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record