Show simple item record

dc.contributor.authorІваненко, І. І.uk
dc.date.accessioned2016-07-14T08:10:11Z
dc.date.available2016-07-14T08:10:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationІваненко І. І. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля [Електронний ресурс] : [презентація] / І. І. Іваненко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,62 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12748
dc.descriptionКерівник : д.т.н.. проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractУ даній роботі проведено теоретичні методи аналізу радіовимірювальних перетворювачів магнітного поля. У магістерській кваліфікаційній роботі в науковому плані розроблені математичні моделі радіовимірювальних перетворювачів магнітного поляз частотним виходом на основі нелінійних еквівалентних схем, що дозволило отримати вольт-амперні характеристики, функції перетворення і рівняння чутливості розроблених пристроїв. Розроблені радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі магнітного поля з частотним виходом на основі двох біполярних і польового та біполярних транзисторних структур для вимірювання індукції магнітного поля на основі структур біполярних і двозатворних польових транзисторів. У четвертому розділі описано рекомендації щодо охорони праці та безпеки при роботі з даним пристроєм та розрахунок опроміненості роговиці ока при прямому лазерному опроміненні. У п’ятому розділі проведено розрахунок кошторису витрат на виробництво пристрою та ефективність вкладених інвестицій.uk
dc.description.abstractThis paper considers theoretical methods of analysis of radiomessuring transducers magnetic field. In the master's qualification work in scientific terms the mathematical models of transducers for magnetic field with frequency output based on nonlinear equivalent circuits that allowed us to obtain current-voltage characteristics conversion function and sensitivity equation developed devices. Testers developed microelectronic transducers for magnetic field with frequency output on the basis of two bipolar and field and bipolar transistor structures for magnetic field based on the structure and npn bipolar transistors. The fourth chapter describes recommendations for health and safety at work with this unit and calculation 'exposure of the cornea of the eye by direct laser irradiation. The fifth chapter estimates the calculation of production costs and effectiveness of the device investment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.titleРадіовимірювальні перетворювачі магнітного поляuk
dc.title.alternativeRadiomessuring transducers for magnetic fielden
dc.typePresentation
dc.identifier.udc621.374


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record