Show simple item record

dc.contributor.authorПастушенко, О. С.uk
dc.date.accessioned2016-07-14T08:40:18Z
dc.date.available2016-07-14T08:40:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationПастушенко О. С. Радіовимірювальні сенсори концентрації газових сумішей [Електронний ресурс] : [презентація] / О. С. Пастушенко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,77 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12752
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Криночкін Р. В.uk
dc.description.abstractУ даній роботі проведено теоретичні методи аналізу радіовимірювальних сенсорів концентрації газових сумішей. У магістерській кваліфікаційній роботі в науковому плані розроблені математичні моделі радіовимірювальних сенсорів концентрації газових сумішей з частотним виходом на основі нелінійних еквівалентних схем, що дозволило отримати вольт-амперні характеристики, функції перетворення і рівняння чутливості розроблених пристроїв. Розроблено радіовимірювальні сенсори концентрації газу на основі двох біполярних транзисторних структур. Проведено експериментальні дослідження, які показали, що найбільша чутливість мікроелектронного перетворювача концентрації газу на основі двох біполярних транзисторів лежить в діапазоні від 100 до 500 ppm та складає в середньому 100 Гц/ppm, а в діапазоні від 500 до 5000 ppm змінюється від 40 Гц/ppm до 26,5 Гц/ppm. У четвертому розділі описано рекомендації щодо охорони праці та безпеки при роботі з даним пристроєм та розрахунок опроміненості роговиці ока при прямому лазерному опроміненні. У п’ятому розділі проведено розрахунок кошторису витрат на виробництво пристрою та ефективність вкладених інвестицій.uk
dc.description.abstractThis paper considers theoretical methods of analysis of radio sensors concentrations for flow. In the master's qualification work in scientific terms the mathematical models of radio sensors concentrations of gas mixtures with frequency output based on nonlinear equivalent circuits that allowed us to obtain current-voltage characteristics conversion function and sensitivity equation developed devices. Developed Testers concentration of gas sensors based on two bipolar transistor structures. Experimental studies have shown that the greatest sensitivity microelectronic transducer of gas concentration on the basis of two bipolar transistors in the range of 100 to 500 ppm and is about 100 Hz / ppm, and in the range from 500 to 5000 ppm ranges from 40 Hz / ppm to 26.5 Hz / ppm. The fourth chapter describes recommendations for health and safety at work with this unit and calculation 'exposure of the cornea of the eye by direct laser irradiation. The fifth chapter estimates the calculation of production costs and effectiveness of the device investment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.titleРадіовимірювальні сенсори концентрації газових сумішейuk
dc.title.alternativeRadiometric sensors concentrations of gas mixturesen
dc.typePresentation
dc.identifier.udc621.374


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record