Show simple item record

dc.contributor.authorСінюгін, В. В.uk
dc.date.accessioned2016-07-14T08:45:59Z
dc.date.available2016-07-14T08:45:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationСінюгін В. В. Цифрові вимірювачі частоти [Електронний ресурс] : [презентація] / В. В. Сінюгін ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,77 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12753
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Гаврілов Д. В.uk
dc.description.abstractМагістерська кваліфікаційна робота присвячена аналізу існуючих цифрових методів вимірювання частоти. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є аналіз існуючих цифрових методів вимірювання частот, вибір оптимального методу вимірювання і його подальша фізична реалізація на відладочній платі Altera DE2. При розв’язанні поставлених задач були використані теоретичні та експериментальні дослідження. Теоретичні – засновані на перегляді літературних джерел. Експериментальні – на розв’язанні експериментального завдання. В процесі дослідження широко застосовується ЕОМ.uk
dc.description.abstractMaster's qualification work is devoted to analysis of existing methods of digital measurement frequency. The purpose of the master's qualification work is to analyze existing digital methods for measuring frequencies, selection of the optimal method of measurement and its subsequent physical implementation for debugging board Altera DE2. When solving tasks were used theoretical and experimental research. Theoretical - based on the review of the literature. Experimental - by solving experimental problems. The study is widely used computers.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject8.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.subjectцифровий частотомірuk
dc.subjectметод прямого рахункуuk
dc.subjectdigital frequencyen
dc.subjectmethod of direct calculationen
dc.titleЦифрові вимірювачі частотиuk
dc.title.alternativeDigital frequency metersen
dc.typePresentation
dc.identifier.udc621.397.6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record