Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorОнай, М. В.uk
dc.contributor.authorДичка, А. І.uk
dc.contributor.authorOnai, M. V.en
dc.contributor.authorDychka, A. I.en
dc.date.accessioned2016-10-12T06:56:46Z
dc.date.available2016-10-12T06:56:46Z
dc.date.issued2016-04
dc.identifier.citationОнай М. В. Оцінка стійкості криптографічних протоколів заснованих на складності задачі дискретного логарифмування у скінченному полі GF ( p m ) [Текст] / М. В. Онай, А. І. Дичка // Тези доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 94-97.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13224
dc.description.abstractРозглянуто математичні операції на яких базується криптостійкість відомих протоколів асиметричної криптографії. Показано актуальність дослідження методів дискретного логарифмування як у скінченних полях, так і на еліптичних кривих, що визначені над полями Галуа. Проведені дослідження методів дискретного логарифмування на серверній ЕОМ. На основі проведених експериментальних досліджень сформульовано рекомендацію для вибору методу дискретного логарифмування у полі GF(p m ) та на еліптичній кривій над цим полем. Визначено напрямки подальших досліджень методів дискретного логарифмування.uk
dc.description.abstractWere considered the mathematical operations, which underlie the asymmetric protocols of cryptographic resistance. Showing the research relevance of discrete logarithm methods in finite fields and also on elliptic curves defined over Galois fields. The research of discrete logarithm methods was made on the server computer. Based on the experimental studies were formulated the recommendations for choosing the discrete logarithm method in the field GF(p m ) and on the elliptical curve defined on it. Were defined the directions for further research in methods of discrete logarithm.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectеліптична криптографіяuk
dc.subjectеліптична криваuk
dc.subjectполе Галуаuk
dc.subjectскінченне полеuk
dc.subjectкриптостійкістьuk
dc.subjectодностороння функціяuk
dc.subjectдискретне логарифмуванняuk
dc.subjectelliptic cryptographyen
dc.subjectelliptic curveen
dc.subjectfinite fielden
dc.subjectstrong cryptographyen
dc.subjectone-way functionen
dc.subjectdiscrete logarithmen
dc.titleОцінка стійкості криптографічних протоколів заснованих на складності задачі дискретного логарифмування у скінченному полі GF ( p m )uk
dc.title.alternativeEvaluation of cryptographic protocols resistance based on the complexity of the discrete logarithm problem in the finite field GF ( p m )en
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004+681.3+621.3


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

  • Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації (2016) [42]
    Матеріали доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції з сучасних проблем кодування, захисту й ущільнення інформації за чотирма основними напрямками: методи та засоби завадостійкого кодування; методи та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу; методи та засоби ущільнення інформації; методи та засоби перетворення форм інформації

Показати скорочений опис матеріалу