Show simple item record

dc.contributor.authorІскович-Лотоцький, Ростислав Дмитровичuk
dc.contributor.authorПовстенюк, Валерій Івановичuk
dc.contributor.authorСоломко, Володимир Юхимовичuk
dc.contributor.authorІванчук, Ярослав Володимировичuk
dc.contributor.authorИскович-Лотоцкий, Ростислав Дмитриевичru
dc.contributor.authorПовстенюк, Валерий Ивановичru
dc.contributor.authorСоломко, Владимир Ефимовичru
dc.contributor.authorИванчук, Ярослав Владимировичru
dc.contributor.authorIskovych-Lototskyi, Rostyslav Dmytrovychen
dc.contributor.authorPovsteniuk, Valerii Ivanovychen
dc.contributor.authorSolomko, Volodymyr Yukhymovychen
dc.contributor.authorIvanchuk, Yaroslav Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2015-06-25T09:26:58Z
dc.date.available2015-06-25T09:26:58Z
dc.date.issued2009-12-10
dc.identifier46332
dc.identifier.citationПат. 46332 UA, МПК F23G 5/00. Установка для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. І. Повстенюк, В. Ю. Соломко, Я. В. Іванчук (Україна). - № u200909860 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23. - 4 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1370
dc.description.abstractУстановка для утилізації відходів містить камеру спалювання з вікнами завантаження і вивантаження золи, камеру допалювання з встановленими в них термопарами, колосникову решітку, димохідну трубу, трубопровід і пальник. Установка містить другий пальник, камеру охолодження, що розташована під єдиним сподом з камерами спалювання, допалювання і змінним водогрійним вузлом, в системі комунального опалювання, і яка містить повітрозабірний люк і вікно вивантаження незгорілих елементів, крім того, димохідна труба містить вентилятор і сполучена з системою циклонів, системою фільтрів і трубопроводом. Система циклонів з'єднана з камерою охолоджування, в якій встановлений теплообмінний вузол котла для нагрівання води, системи комунального обігріву. Колосникова решітка, яка виконана у вигляді порожнистого решітчастого паралелепіпеда, встановлена в нижній частині камери спалювання. Камера допалювання містить дефлектор-каталізатор, виконаний у вигляді пакетного набору вертикально розташованих пластин із жароміцного чавуну. Об'єм камери спалювання в шість раз більше камери допалювання, і між ними і камерою охолоджування виконані перегородки. Пальники, що встановлені в камерах спалювання і допалювання, виконані інжекторними. Зверху над установкою встановлений нагнітальний вентилятор.uk
dc.description.abstractУстановка для утилизации отходов содержит камеру сжигания с окнами загрузки и разгрузка золы, камеру дожигания с установленными в них термопарами, колосниковую решетку, дымоходную трубу, трубопровод и горелку. Установка содержит вторую горелку, камеру охлаждения, которая расположена под единым подом с камерами сжигания, дожигания и сменным водогрейным узлом, в системе коммунального отопления, которая содержит воздухозаборный люк и окно разгрузки несгоревших элементов, кроме того, дымоходная труба содержит вентилятор и соединена с системой циклонов, системой фильтров и трубопроводом. Система циклонов соединена с камерой охлаждения, в которой установлен теплообменный узел котла для нагревания воды системы коммунального обогрева. Колосниковая решетка, которая выполнена в виде полого решетчатого параллелепипеда, установлена в нижней части камеры сгорания. Камера дожигания содержит дефлектор-катализатор, выполненный в виде пакетного набора расположенных вертикально пластин из жаропрочного чугуна. Объем камеры сжигания в шесть раз больше камеры дожигания, и между ними и камерой охлаждения выполнены перегородки. Горелки, которые установлены в камерах сжигания и дожигания, выполнены инжекторными. Сверху над установкой установлен нагнетательный вентилятор.ru
dc.description.abstractA waste recovery unit has a combustion chamber with windows for loading and unloading ashes, afterburning chamber with thermal couples installed there, fire grate, chimney, pipeline and burner. The unit has second burner, cooling chamber placed under common floor with burning, afterburning chambers and removable water heater unit, in system of municipal heating, with air intake hatch and window for unloading not burned element, besides that the chimney has ventilator and is connected to system of cyclones, system of filters and pipeline. System of cyclones is connected to cooling chamber in which heat exchange unit of boiler for water for system of municipal heating is installed. Fire grate arranged as hollow grate parallelepiped is installed in the lower part of burning chamber. Afterburning chamber has deflector-catalyst arranged as pack of placed in vertical positions plates made of fire-proofed cast iron. Volume of afterburning chamber is six times larger compared to afterburning chamber and between those ones and cooling chamber partitions are provided. Burners installed in burning and afterburning chambers are made as injection ones. At above over installation supercharge ventilator is installed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectF23G 5/00
dc.subjectохорона навколишнього середовищаuk
dc.subjectспалювання відходівuk
dc.subjectутилізація відходівuk
dc.titleУстановка для утилізації відходівuk
dc.title.alternativeУстановка для утилизации отходовru
dc.title.alternativeWaste recovery uniten
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record