Show simple item record

dc.contributor.authorІскович-Лотоцький, Ростислав Дмитровичuk
dc.contributor.authorБулига, Юрій Володимировичuk
dc.contributor.authorМанжілевський, Олександр Дмитровичuk
dc.contributor.authorИскович-Лотоцкий, Ростислав Дмитриевичru
dc.contributor.authorБулыга, Юрий Владимировичru
dc.contributor.authorМанжилевский, Александр Дмитриевичru
dc.contributor.authorIskovych-Lototskyi, Rostyslav Dmytrovychen
dc.contributor.authorBulyha, Yurii Volodymyrovychen
dc.contributor.authorManzhilevskyi, Oleksandr Dmytrovychen
dc.date.accessioned2015-01-05T10:14:10Z
dc.date.available2015-01-05T10:14:10Z
dc.date.issued2014-05-12
dc.identifier105379
dc.identifier.citationПат. 105379 UA, МПК F15B 15/26, B24B 1/04. Вібраційний гідроциліндр [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський (Україна). - № a201110890 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/147
dc.description.abstractВинахід належить до машинобудування. Вібраційний гідроциліндр містить корпус, плунжер та пружину. Згідно з винаходом, гідроциліндр містить запірний елемент, що виконаний у вигляді кульки та розміщений у отворі плунжера, золотник, який встановлений з можливістю контакту із кулькою, другу пружину, що слугує для повернення золотника у початкове положення, пробку для регулювання величини стиснення другої пружини, напірний та зливний канали, що виконані в плунжері. Крім того, у отворі плунжера виконані кільцеві проточки з можливістю з'єднання із зливним каналом. Винаходом забезпечується можливість здійснення вібропереміщень, що приводить до розширення функціональних можливостей.uk
dc.description.abstractИзобретение относится к машиностроению. Вибрационный гидроцилиндр содержит корпус, плунжер и пружину. Согласно изобретению, гидроцилиндр содержит запорный элемент, который выполнен в виде шарика и размещен в отверстии плунжера, золотник, который установлен с возможностью контакта с шариком, вторую пружину, которая служит для возврата золотника в начальное положение, пробку для регулировки величины сжатия второй пружины, напорный и сливной каналы, которые выполнены в плунжере. Кроме того, в отверстии плунжера выполнены кольцевые проточки с возможностью соединения со сливным каналом. Изобретением обеспечивается возможность осуществления виброперемещений, что приводит к расширению функциональных возможностей.ru
dc.description.abstractThe invention relates to machine-building. The vibratory hydro-cylinder has body, ram and a spring. According to the invention, the hydro-cylinder includes a shutoff element arranged as a ball and placed in the opening of the ram, a slide installed with possibility of contact with the ball, the second spring intended for rotation of the slide to initial position, a plug for control of the value of compression of the second spring, pressure and discharge channels provided in the ram. Besides that, in the opening of the ram circular reborings with possibility of connection to the discharge channel are provided. The invention provides possibility of vibro-displacements, this leads to increase of functionality.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectF15B 15/26
dc.subjectB24B 1/04
dc.subjectвібраційний гідроциліндрuk
dc.subjectмашинобудуванняuk
dc.titleВібраційний гідроциліндрuk
dc.title.alternativeВибрационный гидроцилиндрru
dc.title.alternativeVIBRATORY HYDRO-CYLINDERen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record