Show simple item record

dc.contributor.authorГраняк, Валерій Федоровичuk
dc.contributor.authorКухарчук, Василь Васильовичuk
dc.contributor.authorКухарчук, Василий Васильевичru
dc.contributor.authorKukharchuk, Vasyl Vasyliovychen
dc.date.accessioned2015-07-22T08:58:40Z
dc.date.available2015-07-22T08:58:40Z
dc.date.issued2015-03-25
dc.identifier97585
dc.identifier.citationПат. 97585 UA, МПК G01N 22/04. Двоканальний адаптивний пристрій контролю вологості [Текст] / В. Ф. Граняк, В. В. Кухарчук (Україна). - № u201410084 ; заявл. 15.09.2014 ; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6. - 10 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1493
dc.description.abstractДвоканальний адаптивний пристрій контролю вологості, який містить високочастотний генератор, первинний вимірювальний перетворювач вологості, що являє собою несиметричний смуговий хвилевід, блок аналогового множення, фільтр верхніх частот, нормуючий перетворювач, компаратор, аналоговий мультиплексор, три каскади логічних елементів І, каскад логічних елементів АБО, каскад RS - тригерів, два цифро-аналогових перетворювача, числовий перетворювач, при чому вихід первинного вимірювального перетворювача вологості з'єднаний з другим входом блоку аналогового множення, вихід блоку аналогового множення з'єднаний з входом фільтру верхніх частот, вихід якого з'єднаний з входом другого нормуючого перетворювача, вихід першого нормуючого перетворювача з'єднаний з другим входом першого компаратора, вихід якого з'єднаних з першими входами першого каскаду логічних елементів І, виходи першого каскаду логічних елементів І з'єднані з першими входами першого каскаду логічних елементів АБО, виходи якого з'єднані з першими входами першого каскаду RS - тригерів, виходи першого каскаду RS - тригерів з'єднані з першим входом числового перетворювача та другими входами другого каскаду логічних елементів І, а m-n+1 останніх виходів першого каскаду RS - тригерів з'єднані з першими входами третього каскаду логічних елементів І, перший вихід числового перетворювача з'єднаний з першими входами другого каскаду логічних елементів І, m перших паралельних каналів другого виходу числового перетворювача з'єднані з другими входами першого каскаду RS - тригерів, a m останніх паралельних каналів другого виходу числового перетворювача з'єднані з другими входами першого каскаду логічних елементів І, третій вихід числового перетворювача з'єднаний з другими входами першого каскаду логічних елементів АБО, четвертий вихід числового перетворювача з'єднаний з другими входами третього каскаду логічних елементів І, п'ятий вихід числового перетворювача з'єднаний з третім входом аналогового мультиплексора, виходи другого каскаду логічних елементів І з'єднані з входом першого цифро-аналогового перетворювача, виходи третього каскаду логічних елементів І з'єднані з входом другого цифро-аналогового перетворювача, виходи першого та другого цифро-аналогового перетворювача з'єднані, відповідно, з першим та другим входами аналогового мультиплексора, а вихід аналогового мультиплексора з'єднаний з першим входом компаратора відрізняється тим, що в нього введено перший та другий високочастотний випрямляч, керований нормуючий перетворювач, другий, третій та четвертий компаратори, зразкову міру напруги, другий аналоговий мультиплексом, другий нормуючий перетворювач, четвертий, п'ятий та шостий каскад логічних елементів І, другий каскад логічних елементів АБО, другий каскад RS - тригерів, третій та четвертий цифро-аналоговий перетворювач, при чому вихід первинного вимірювального перетворювача з'єднаний з входом першого високочастотного випрямляча, вихід якого з'єднаний з входом першого нормуючого перетворювача, вихід другого нормуючого перетворювача з'єднаний з другим входом другого компаратора, вихід якого з'єднаних з першими входами четвертого каскаду логічних елементів І, виходи четвертого каскаду логічних елементів І з'єднані з першими входами другого каскаду логічних елементів АБО, виходи якого з'єднані з першими входами другого каскаду RS - тригерів, виходи другого каскаду RS - тригерів з'єднані з другим входом числового перетворювача та другими входами п'ятого каскаду логічних елементів І, а k-b+1 останніх виходів другого каскаду RS - тригерів з'єднані з першими входами шостого каскаду логічних елементів І, шостий вихід числового перетворювача з'єднаний з першими входами п'ятого каскаду логічних елементів І, k перших паралельних каналів сьомого виходу числового перетворювача з'єднані з другими входами другого каскаду RS - тригерів, a k останніх паралельних каналів сьомого виходу числового перетворювача з'єднані з другими входами четвертого каскаду логічних елементів І, восьмий вихід числового перетворювача з'єднаний з другими входами другого каскаду логічних елементів АБО, дев'ятий вихід числового перетворювача з'єднаний з другими входами шостого каскаду логічних елементів І, п'ятий вихід числового перетворювача з'єднаний з третім входом другого аналогового мультиплексора, виходи п'ятого каскаду логічних елементів І з'єднані з входом третього цифро-аналогового перетворювача, виходи шостого каскаду логічних елементів І з'єднані з входом четвертого цифро-аналогового перетворювача, виходи третього та четвертого цифро-аналогового перетворювача з'єднані, відповідно, з першим та другим входами другого аналогового мультиплексора, а вихід другого аналогового мультиплексора з'єднаний з першим входом другого компаратора, вихід високочастотного генератора з'єднаний з першим входом керованого нормуючого перетворювача, вихід керованого нормуючого перетворювача з'єднаний з входом первинного вимірювального перетворювача вологості, першим входом блоку аналогового множення та входом другого високочастотного випрямляча, вихід другого високочастотного випрямляча з'єднаний з першим входом четвертого та другим входом третього компаратора, вихід зразкової міри напруги з'єднаний з першим входом третього та другим входом четвертого компаратора, виходи третього та четвертого компаратора з'єднані, відповідно, з третім та другим входом керованого нормуючого перетворювача, десятий та одинадцятий вихід числового перетворювача являються виходами двоканального адаптивного пристрою контролю вологості.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01N 22/04
dc.subjectконтроль вологостіuk
dc.subjectадаптивний пристрійuk
dc.subjectвимірювальний перетворювачuk
dc.subjectсистема автоматизації обладнанняuk
dc.subjectаналіз властивостей речовинuk
dc.titleДвоканальний адаптивний пристрій контролю вологостіuk
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record