Останні додані

  • Термокомпенсовані двополюсні джерела постійного струму кільцевого типу 

    Азаров, О. Д.; Гарнага, В. А.; Обертюх, М. Р.; Азаров, А. Д.; Azarov, O. D.; Harnaha, V. A.; Obertiukh, M. R. (ВНТУ, 2017-03)
    Проаналізовано запропоновані термокомпенсовані двополюсні джерела постійного струму. Також наведено аналітичні вирази, що описують принципи функціонування таких джерел струму. Результати розрахунків на основі аналітичних ...
  • Аналіз реакції дитіокарбоксилювання н-бутанолу сірковуглецем в присутності гідроксиду калію 

    Гордієнко, О. А.; Гуменчук, О. А.; Тітов, Т. С.; Гордиенко, О. А.; Гуменчук, А. А.; Титов, Т. С.; Gordienko, О. А.; Gumenchuk, O. А.; Titov, Т. S. (ВНТУ, 2017)
    Досліджено процес хімічного вилучення сірковуглецю із бензольного розчину шляхом дитіокарбоксилювання н-бутилового спирту в лужному середовищі. Склад та будову синтезованих ксантогенатів доведено елементним аналізом та ...