Show simple item record

dc.contributor.authorКоц, Іван Васильовичuk
dc.contributor.authorГамеляк, Ігор Павловичuk
dc.contributor.authorБадьора, Наталя Петрівнаuk
dc.contributor.authorКоц, Иван Васильевичru
dc.contributor.authorГамеляк, Игорь Павловичru
dc.contributor.authorБадера, Наталья Петровнаru
dc.contributor.authorKots, Ivan Vasyliovychen
dc.contributor.authorHameliak, Ihor Pavlovychen
dc.contributor.authorBadiora, Natalia Petrivnaen
dc.date.accessioned2015-01-16T09:24:52Z
dc.date.available2015-01-16T09:24:52Z
dc.date.issued2013-07-10
dc.identifier81614
dc.identifier.citationПат. 81614 UA, МПК E02D 3/12. Спосіб закріплення схилів ін'єкцією [Текст] / І. В. Коц, І. П. Гамеляк, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201214113 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 4 с.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/154
dc.description.abstractСпосіб закріплення схилів ін'єкцією включає занурення в ґрунти зсувних схилів ін'єкторів. Ін'єктори на кожному профілі занурюють нижче площини ковзання схилу та здійснюють ін'єктування ущільнюючого розчину з утворенням навколо ін'єкторів ущільнених зон, які перекриваються або дотикаються одна до одної в плані і по глибині тіла ковзання. При зануренні ін'єкторів в ґрунти з крупними включеннями уламкових порід виконують розбурювання піонерської свердловини малого діаметра. Після завершення ін'єктування головки ін'єкторів зрізують і тампонують. Подачу ущільнюючого розчину здійснюють через ін'єктори під статичним тиском із накладенням додатково створених періодичних імпульсів тиску за допомогою генератора гідравлічних імпульсів.uk
dc.description.abstractСпособ закрепления склонов инъекцией включает погружение в грунты сдвижных склонов инжекторов. Инжекторы на каждом профиле погружают ниже плоскости скольжения склона и осуществляют инжектирование уплотняющего раствора с образованием вокруг инжекторов уплотненных зон, которые перекрываются или касаются друг друга в плане и по глубине тела скольжения. При погружении инжекторов в грунты с крупными включениями обломочных пород выполняют разбуривание пионерской скважины малого диаметра. После завершения инжектирования головки инжекторов срезают и тампонируют. Подачу уплотняющего раствора осуществляют через инжекторы под статическим давлением с наложением созданных дополнительно периодических импульсов давления с помощью генератора гидравлических импульсов.ru
dc.description.abstractA method for fixation of slopes with injection includes immersion of injectors to earths of slide slopes. The injectors are at each profile immersed lower than the slide surface of the slope, with injection of consolidation solution with formation of consolidated zones round the injectors, those overlap or touch each other in layout and in depth of slide body. At immersion of injectors to earths with large contamination of break rocks drilling of pioneering well with small diameter is performed. After the end of injection the heads of the injectors are cut and plugged. Supply of consolidation solution is performed through injectors at static pressure, with application of formed additionally by means of a hydraulic pulse generator periodical pressure pulses.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectE02D 3/12
dc.subjectзакріплення схилівuk
dc.subjectзсувні схилиuk
dc.subjectзанурення ін'єкторів в ґрунтиuk
dc.subjectремонт та підсилення ґрунтуuk
dc.titleСпосіб закріплення схилів ін'єкцієюuk
dc.title.alternativeСпособ закрепления склонов инъекциейru
dc.title.alternativeMETHOD FOR FIXATION OF SLOPES WITH INJECTIONen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record