Show simple item record

dc.contributor.authorІскович-Лотоцький, Ростислав Дмитровичuk
dc.contributor.authorМіськов, Вадим Петровичuk
dc.contributor.authorНасонов, Максим Володимировичuk
dc.contributor.authorИскович-Лотоцкий, Ростислав Дмитриевичru
dc.contributor.authorМиськов, Вадим Петровичru
dc.contributor.authorНасонов, Максим Владимировичru
dc.contributor.authorIskovych-Lototskyi, Rostyslav Dmytrovychen
dc.contributor.authorMiskov, Vadym Petrovychen
dc.contributor.authorNasonov, Maksym Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2015-01-16T10:43:37Z
dc.date.available2015-01-16T10:43:37Z
dc.date.issued2013-07-10
dc.identifier81612
dc.identifier.citationПат. 81612 UA, МПК F01L 1/00. Гідравлічний клапан-пульсатор з електромагнітним керуванням [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов, М. В. Насонов (Україна). - № u201214111 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 5 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/156
dc.description.abstractГідравлічний клапан-пульсатор з електромагнітним керуванням містить кульковий запірний елемент другого каскаду, притиснений штовхачем, котрий зафіксовано пружиною до сідла лінії гідросистеми, яка з'єднана з порожниною, в якій розміщено кульковий запірний елемент автоматичного дроселя, що притиснений пружиною до штовхача, який тісно контактує з кульковим запірним елементом першого каскаду, притисненим до сідла регульованою пружиною. Запірний елемент першого каскаду, який знаходиться у штовхачеві, що розташований у корпусі, має форму золотника та приєднаний через стержень до якоря електромагніта, між електромагнітом та штовхачем. Для руху пружини створена порожнина, яка гідравлічним каналом з'єднана з порожниною штовхача, яка в свою чергу напірною лінією гідросистеми, на якій встановлено регулюючий дросель, з'єднана з напірною порожниною. Лінія гідросистеми, до сідла якої притиснений кульковий запірний елемент, з'єднана із гідравлічним каналом гідравлічною лінією.uk
dc.description.abstractГидравлический клапан-пульсатор с электромагнитным управлением содержит шариковый запорный элемент второго каскада, прижатый толкателем, который зафиксирован пружиной к седлу линии гидросистемы, которая соединена с полостью, в которой размещен шариковый запорный элемент автоматического дросселя, который прижат пружиной к толкателю, который тесно контактирует с шариковым запорным элементом первого каскада, прижатым к седлу регулируемой пружиной. Запорный элемент первого каскада, который находится в толкателе, который расположен в корпусе, имеет форму золотника и присоединен через стержень к якорю электромагнита, между электромагнитом и толкателем. Для движения пружины создана полость, которая гидравлическим каналом соединена с полостью толкателя, которая в свою очередь напорной линией гидросистемы, на которой установлен регулирующий дроссель, соединена с напорной полостью. Линия гидросистемы, к седлу которой прижат шариковый запорный элемент, соединена с гидравлическим каналом гидравлической линией.ru
dc.description.abstractA hydraulic valve pulsator with electromagnetic control includes a ball shutoff element of the second cascade pressed with pusher, this is fixed with a spring to the seat of the line of hydro-system, this is connected to the cavity in which a ball shutoff element of automatic throttle is placed, this is pressed with a spring to the pusher that is in close contact with the ball shutoff element of the first cascade pressed to the seat with controlled spring. The shutoff element of the first cascade that is in the pusher placed in the body is in form of a slide and is connected through a rod to the armature of electric magnet, between the electric magnet and the pusher. For motion of the spring a cavity is formed, this with hydraulic channel is connected to the cavity of the pusher, this in its turn with the pressure line of the hydro-system on which control throttle is installed is connected to the pressure cavity. The line of the hydro-system to the seat of which the ball shutoff element is pressed is connected to the hydraulic channel with hydraulic line.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectF01L 1/00
dc.subjectгідравлічний клапан-пульсаторuk
dc.subjectклапан-пульсатор з електромагнітним керуваннямuk
dc.subjectапаратура керування та регулювання гідросистемuk
dc.titleГідравлічний клапан-пульсатор з електромагнітним керуваннямuk
dc.title.alternativeГидравлический клапан-пульсатор с электромагнитным управлениемru
dc.title.alternativeHYDRAULIC VALVE PULSATOR WITH ELECTROMAGNETIC CONTROLen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record