Recent Submissions

 • Влада як одна із найважливіших категорій політології, її норми та цінності 

  Чумаченко, О. В.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2017)
  Розглядається поняття влади, як фундаментальної категорії політології, її соціальні норми та цінностті в регулюванні життєдіяльності суспільства, формування принципів ідеальної влади, еволюція категорії влада в ...
 • Правильні люди та неправильний менеджмент 

  Пересунько, Н. С.; Лесько, О. Й. (ВНТУ, 2017)
  Досліджено теорію лідерства (керівництва) І. К. Адізеса. Увага акцентується на аналізі неправильного менеджменту та особливостях його впливу на ефективність діяльності організації.
 • Категорія «влада» в давньогрецькій філософській традиції 

  Панькевич, А. С. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано основні точки зору на проблему влади за часів Стародавньої Греції.
 • Automated control systems and automatic control theory 

  Гафурова, А. Д. (ВНТУ, 2017)
  Автоматизована система управління призначена для автоматизації процесу збору та передачі інформації, її обробки і видачі виконавчих дій на об'єкті управління
 • Філософія Сковороди і її гуманістичне значення 

  Макаров, З. Ю.; Лемішко, К. К. (ВНТУ, 2017)
  В статті розглядається філософія Г.С. Сковороди та її гуманістичне значення, яке заключається у концепції людини, з провідною ідеєю гармонійного розвитку особистості.
 • Взаємозв’язок здоров’я та вживання наркотиків 

  Пляцок, М. С. (ВНТУ, 2017)
  В статті представлені основні результати соціологічного дослідження, спрямованого на з’ясування ставлення студентської молоді до вживання наркотичних засобів.
 • Changing the Approach to Voting for Muslim Women 

  Бобрук, А. М. (ВНТУ, 2017)
  Розглядається питання відсутності інтересу у жінок мусульманської віри до політичного життя країни та їх мала участь у виборах. Пропонується підвищити активність цієї групи виборців за допомогою спеціально-створенної ...
 • Вплив Арістотеля на сучасну науку 

  Білик, О. Б.; Олійник, В. В.; Шаталюк, В. О.; Головашенко, І. О. (ВНТУ, 2017)
  Проведено аналіз вчення Арістотеля і його подальший вплив на розвиток сучасної науки.
 • Розвиток філософії у Латинській Америці XVII-XIX ст. 

  Гавіланес, Д. Е. (ВНТУ, 2017)
  У статті проаналізовано латинські філософії різних культур, селів у латинській Америці. Охарактеризовано кожної культури, яка надала важливу роль у розвитку економіки і сільського господарства, виділено її причини й недоліки.
 • Як Big Data (великі дані) впливають на буття людини 

  Кучерук, В. Ю.; Головашенко, І. О.; Глушко, М. В. (ВНТУ, 2017)
  В даній роботі розглядаються великі дані як спосіб впливу на людину в теперішньому інформаційнотехнічному світі та її буття на прикладі найвідоміших корпорацій світу.
 • Вплив темпераменту на лідерські якості 

  Тисячук, І. О. (ВНТУ, 2017)
  Розглянуто та узагальнено основний взаємозв’язок між темпераментом та лідерськими якостями.
 • З історії українського державотворення (1917 – 1918 рр.) 

  Пономаренко, А. Б. (ВНТУ, 2017)
  Стаття присвячена багатогранній діяльності української художньої інтелігенції в початковому періоді
 • Передача Кримської області до складу УРСР – щедрий дарунок чи економічний тягар? 

  Пономаренко, А. Б.; Шаталюк, С. В. (ВНТУ, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню причин передачі Кримської області до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Дається аналіз соціально-економічного становища області на момент її передачі до складу УРСР.
 • Синдром емоційного вигорання та його вплив на людину 

  Гріщенко, А. А. (ВНТУ, 2017)
  У статті розглянуто особливості емоційного вигорання та його впливу на людину. Визначено сутність поняття емоційного вигорання. Виокремлено основні фактори, які руйнують особистість та викликають емоційне вигорання. ...
 • Придбання предметів одягу студентами 

  Слободянюк, А. В.; Кримчук, Б. В. (ВНТУ, 2017)
  Розкрито сутність проблеми ставлення студентів до предметів одягу. Показано ступінь актуальності даної проблеми. Проаналізовано результати соціологічного дослідження. Запропоновано практичні рекомендації щодо шляхів вирішення ...
 • Використання принципу інтерактивності в процесі навчання 

  Косарєв, А. Є. (ВНТУ, 2017)
  В статті визначена суть інтерактивності в процесі навчання та вплив інтелектуально-психологічних ігор на розвиток особистості студента.
 • What do MOOCs give us or what is the future of technical education in always changing world? 

  Магас, Л. М.; Сацький, Д. В. (ВНТУ, 2017)
  В данній статі розглянутий новий підхід до отримання нових навичок та знань за допомогою відкритих онлайн курсів. Проаналізовано основні концепції, переваги та недоліки такого виду отримання освіти загалом.
 • Програмування як культурний феномен сучасності 

  Драченко, Я. П.; Кренцін, М. Д.; Цвях, Я. А. (ВНТУ, 2017)
  У статті розглядається програмування як комплексне культурне явище сучасності та проводиться його аналіз із метою подальших його артикуляції, осмислення та переосмислення.
 • “Smart Shoes” 

  Лановий, Р. О.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2017)
  Scientists have proved that being in the shoes for longer than five hours could harm us very much. We try to solve the problem of providing maximum comfort to human feet. People with vision and hearing disabilities as well ...
 • Особливості курсової політики в Україні та забезпечення стабільності валютного курсу грошової одиниці 

  Тітова, К. С. (ВНТУ, 2017)
  У даній статті розглянуто питання ефективності формування валютного курсу гривні. Запропоновано заходи по забезпеченню стабільності валютного курсу грошової одиниці в Україні.

View more