Show simple item record

dc.contributor.authorКоц, Іван Васильовичuk
dc.contributor.authorБадьора, Наталя Петрівнаuk
dc.contributor.authorСторожук, Сергій Болеславовичuk
dc.contributor.authorКоц, Иван Васильевичru
dc.contributor.authorБадера, Наталья Петровнаru
dc.contributor.authorСторожук, Сергей Болеславовичru
dc.contributor.authorKots, Ivan Vasyliovychen
dc.contributor.authorBadiora, Natalia Petrivnaen
dc.contributor.authorStorozhuk, Serhii Boleslavovychen
dc.date.accessioned2015-08-31T08:11:56Z
dc.date.available2015-08-31T08:11:56Z
dc.date.issued2012-09-10
dc.identifier73079
dc.identifier.citationПат. 73079 UA, МПК B28B 1/093. Ущільнювач ударно-вібраційної дії для формування жорстких бетонних сумішей [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, С. Б. Сторожук (Україна). - № u201202375 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1655
dc.description.abstractУщільнювач ударно-вібраційної дії для формування жорстких бетонних сумішей містить опорну плиту з пустотоутворювачем, з розташованими всередині стержневим віброводом. Опорна плита закріплена за допомогою напрямних з фіксаторами. Пристрій містить рухому інерційну масу з стержневим віброводом у нижній частині, яка підпружинена силовою пружиною і з'єднана через внутрішню порожнину з верхньою частиною рухомої інерційної маси, відносно верхньої траверси, яка за допомогою напрямних прикріплена до нижньої частини опорної плити з пустотоутворювачем. На опорній плиті встановлені силові плунжерні гідроциліндри, плунжери встановлені з можливістю контакту з опорною поверхнею рухомої інерційної маси. Внутрішні робочі порожнини силових плунжерних гідроциліндрів гідравлічно зв'язані із привідною гідросистемою, до якої підключено імпульсний клапан керування, що налаштований на періодичне відкриття-закриття зв'язку напірної гідролінії гідросистеми, і з'єднання її зі зливом.uk
dc.description.abstractУплотнитель ударно-вибрационного действия для формования жестких бетонных смесей содержит опорную плиту с пустотообразователем, с расположенным внутри стержневым виброприводом. Опорная плита закреплена с помощью направляющих с фиксаторами. Устройство содержит подвижную инерционную массу со стержневым виброприводом в нижней части, которая подпружинена силовой пружиной и соединена через внутреннюю полость с верхней частью подвижной инерционной массы, относительно верхней траверсы, которая с помощью направляющих прикреплена к нижней части опорной плиты с пустотообразователем. На опорной плите установлены силовые плунжерные гидроцилиндры, плунжеры установлены с возможностью контакта с опорной поверхностью подвижной инерционной массы. Внутренние рабочие полости силовых плунжерных гидроцилиндров гидравлически соединены с приводной гидросистемой, к которой подключен импульсный клапан управления, настроенный на периодическое открытие-закрытие связи напорной гидролинии гидросистемы, и соединение ее со сливом.ru
dc.description.abstractA compactor of shock vibration action to form rigid concrete mixes comprises a base plate with a void-former, with a pin vibration drive located inside. The base plate is fixed by guides with stops. The device comprises a movable inertial mass with a pin vibration drive at the bottom, which is spring-loaded by a power spring and is connected through the internal cavity with the upper part of movable inertial mass, relative to the upper beam, which by means of guides is attached to the lower part of base plate with the void-former. On the base plate power piston hydraulic cylinders are installed, the pistons are mounted to the contact with the support surface of movable inertial mass. The internal working cavities of power piston hydraulic cylinders are hydraulically connected to a driving hydraulic system, to which a pilot control valve set is connected for periodical opening and closing of connections of the pressure hydraulic line of the hydraulic system, and its connection to a discharge.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectB28B 1/093
dc.subjectбудівництвоuk
dc.subjectущільнення конструкційuk
dc.subjectжорсткі бетонні сумішіuk
dc.subjectформування бетонних сумішейuk
dc.subjectущільнювач ударно-вібраційної діїuk
dc.titleУщільнювач ударно-вібраційної дії для формування жорстких бетонних сумішейuk
dc.title.alternativeУплотнитель ударно-вибрационного действия для формования жестких бетонных смесейru
dc.title.alternativeCompactor of shock vibration action to form rigid concrete mixesen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record