Show simple item record

dc.contributor.authorОбертюх, Роман Романовичuk
dc.contributor.authorСлабкий, Андрій Валентиновичuk
dc.contributor.authorАрхипчук, Марія Романівнаuk
dc.contributor.authorОбертюх, Роман Романовичru
dc.contributor.authorСлабкий, Андрей Валентиновичru
dc.contributor.authorАрхипчук, Мария Романовнаru
dc.contributor.authorObertiukh, Roman Romanovychen
dc.contributor.authorSlabkyi, Andrii Valentynovychen
dc.contributor.authorArkhypchuk, Maria Romanivnaen
dc.date.accessioned2015-09-03T07:43:04Z
dc.date.available2015-09-03T07:43:04Z
dc.date.issued2012-08-10
dc.identifier72257
dc.identifier.citationПат. 72257 UA, МПК B23B 1/00. Гідроімпульсний віброударний пристрій для радіального та осьового віброточіння з вбудованим однокаскадним генератором імпульсів тиску клапанного типу [Текст] / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, М. Р. Архипчук (Україна). - № u201201534 ; заявл. 13.02.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. - 8 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1669
dc.description.abstractГідроімпульсний віброударний пристрій для радіального та осьового віброточіння з вбудованим однокаскадним генератором імпульсів тиску клапанного типу у вигляді гідроциліндра, в якому у порожнині підводу енергоносія розміщено поршень-прорізну пружину, в якій розміщена кулька, що є запірним елементом однокаскадного генератора імпульсів тиску клапанного типу з параметричним принципом генерування імпульсів тиску, яка однією півсферою обперта об внутрішню розточку поршень-прорізної пружини, а іншою півсферою обперта на торець циліндричного штовхача, який через виту пружину та опорний штовхач, контактує із кулькою, що завальцьована в, законтреному контргайкою, регулюючому гвинті, який розміщений у стакані, що закріплений в розточці корпуса, який через прорізну пружину, яка контактує через плунжер із внутрішньою розточкою поршень-прорізною пружиною, що протилежним торцем обперта, через пакет тарілчастих пружин, об дно внутрішньої розточки корпуса, в якій в свою чергу виконано наскрізний отвір прямокутного перерізу, з дренажним отвором а, в якому розміщена державка різця.uk
dc.description.abstractГидроимпульсное виброударное устройство для радиального и осевого виброточения со встроенным однокаскадным генератором импульсов давления клапанного типа в виде гидроцилиндра, в котором в полости подвода энергоносителя размещен поршень-прорезная пружина, в которой размещен шарик, который является запорным элементом однокаскадного генератора импульсов давления клапанного типа с параметрическим принципом генерирования импульсов давления, который одной полусферой опирается на внутреннюю расточку поршень-прорезной пружины, а другой полусферой опирается на торец цилиндрического толкателя, который через витую пружину и опорный толкатель контактирует с шариком, который завальцован в законтренном контргайкой регулирующем винте, который размещен в стакане, который закреплен в расточке корпуса, который через прорезную пружину, которая контактирует через плунжер с внутренней расточкой поршень-прорезной пружиной, которая противоположным торцом опирается через пакет тарельчатых пружин на дно внутренней расточки корпуса, в которой, в свою очередь, выполнено сквозное отверстие прямоугольного сечения, с дренажным отверстием а, в котором размещена державка резца.ru
dc.description.abstractA hydraulic pulse shock-vibrating device for radial and axial vibrating turning with an integrated single-pulse pressure generator of valve type in the form of a hydraulic cylinder, in which supply in the cavity for supply of energy source a slotted spring-piston is located, in which a ball is placed, which is a closing element of the single-stage pressure pulse generator of valve type with a parametric principle of generating pressure pulses, which by one hemisphere is based on an inner bore of the piston-slotted spring, and by other hemisphere is based on an end of cylindrical pusher which through a wound spring and the support pusher contacts with a ball that is folded in an adjusting screw locked by a lock nut, which is placed in a sleeve, which is secured in the housing bore, which through a slotted spring which contacts through the plunger with the inner bore of the piston-slotted spring, which rests by opposite end through a package of disk springs on the bottom of inner bore of the housing in which in turn a through hole of rectangular section is made, with a drain hole a, in which a tool holder is located.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectB23B 1/00
dc.subjectгідроімпульсний віброударний пристрійuk
dc.subjectрадіальне віброточінняuk
dc.subjectосьове віброточінняuk
dc.subjectмашинобудуванняuk
dc.subjectоднокаскадний генератор імпульсів тискуuk
dc.subjectгенератор клапанного типуuk
dc.titleГідроімпульсний віброударний пристрій для радіального та осьового віброточіння з вбудованим однокаскадним генератором імпульсів тиску клапанного типуuk
dc.title.alternativeГидроимпульсное виброударное устройство для радиального и осевого виброточения со встроенным однокаскадным генератором импульсов давления клапанного типаru
dc.title.alternativeHydraulic pulse shock-vibrating device for radial and axial vibrating turning with integrated single-pulse pressure generator of valve typeen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record