Show simple item record

dc.contributor.authorРанський, Анатолій Петровичuk
dc.contributor.authorПолонець, Ольга Віталіївнаuk
dc.contributor.authorЄвсєєва, Марія Василівнаuk
dc.contributor.authorТітов, Тарас Сергійовичuk
dc.contributor.authorГордієнко, Ольга Анатолівнаuk
dc.contributor.authorЮщенко, Тетяна Іванівнаuk
dc.contributor.authorРанский, Анатолий Петровичru
dc.contributor.authorПолонец, Ольга Витальевнаru
dc.contributor.authorЕвсеева, Мария Васильевнаru
dc.contributor.authorТитов, Тарас Сергеевичru
dc.contributor.authorГордиенко, Ольга Анатольевнаru
dc.contributor.authorЮщенко, Татьяна Ивановнаru
dc.contributor.authorRanskyi, Anatolii Petrovychen
dc.contributor.authorPolonets, Olha Vitaliivnaen
dc.contributor.authorYevseeva, Mariia Vasylivnaen
dc.contributor.authorTitov, Taras Serhiiovychen
dc.contributor.authorHordiienko, Olha Anatoliivnaen
dc.contributor.authorYuschenko, Tetiana Ivanivnaen
dc.date.accessioned2015-09-07T09:29:48Z
dc.date.available2015-09-07T09:29:48Z
dc.date.issued2012-07-25
dc.identifier71740
dc.identifier.citationПат. 71740 UA, МПК C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і ніколу промивних вод гальванічних виробництв [Текст] / А. П. Ранський, О. В. Полонець, М. В. Євсєєва, Т. С. Тітов, О. А. Гордієнко, Т. І. Ющенко (Україна). - № u201200227 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : табл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1687
dc.description.abstractСпосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і ніколу промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням. Як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти. Додають сумарну стехіометричну кількість йонів стануму(ІІ) і ніколу(ІІ). Реакційну масу перемішують до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду ніколу(ІІ).uk
dc.description.abstractСпособ переработки высокотоксичных веществ и бинарных систем в составе олова и николя промывных вод гальванических производств путем их обработки сульфидно-щелочными отходами нефтехимической промышленности с последующим выделением осадков фильтрованием. В качестве нефтехимических отходов используют отработанные сульфидно-щелочные растворы очистки сырой нефти. Добавляют суммарное стехиометрическое количество ионов олова (II) и никеля (II). Реакционную массу перемешивают до полного осаждения сульфида олова (II) и сульфида николя (II).ru
dc.description.abstractA process for processing of highly toxic substances and binary systems in tin and nickel composition of rinse water of electroplating industry by their treatment with sulphide-alcaline wastes of petrochemical industry with further extraction of sludge by filtering. As petrochemical wastes the spent sulphide-alcaline solutions of treatment of crude oil are used. The total stoichiometric quantity of tin (II) and nickel (II) ions is added. The reaction mixture is mixed to complete precipitation of tin (II) sulphide and nickel (II) sulphide.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectстанумuk
dc.subjectутилізація високотоксичних речовинuk
dc.subjectобробка сульфідно-лужними відходамиuk
dc.subjectпереробка бінарних системuk
dc.subjectнафтохімічна промисловістьuk
dc.subjectC02F 1/58
dc.subjectC02F 1/62
dc.subjectнікельuk
dc.titleСпосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та ніколу промивних вод гальванічних виробництвuk
dc.title.alternativeСпособ переработки высокотоксичных веществ и бинарных систем в составе олова и никеля промывных вод гальванических производствru
dc.title.alternativeProcess for processing of highly toxic substances and binary systems in tin and nickel composition of rinse water of electroplating industryen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record