Recent Submissions

 • Моделювання та оптимізація систем 

  Дубовой, В. М.; Квєтний, Р. Н.; Михальов, О. І.; Усов, А. В.; Кветный, Р. Н.; Михалев, А. И.; Dubovoi, V. M.; Kvetnyy, R. N.; Mikhalev, A. I.; Usov, A. V. (ВНТУ, 2017)
  В підручнику розгорнуто подано загальну характеристику математичного моделювання та оптимізації широкого класу систем. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням ...
 • Проектування нечітких баз знань 

  Ротштейн, А. П.; Штовба, С. Д.; Rotshtein, A. P.; Shtovba, S. D. (Вінницький державний технічний університет, 1999)
 • Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань. Лабораторний практикум 

  Штовба, С. Д.; Галущак, А. В.; Shtovba, S. D.; Galushchak, A. V. (ВНТУ, 2015)
  У навчальному посібнику наведено теоретичний матеріал з технологій ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою баз знань. Знання представляються деревами рішень та нечіткими правилами. Розглядаються задачі ...
 • Методи оптимізації в середовищі MatLab. Лабораторний практикум. 

  Штовба, С. Д.; Shtovba, S. D. (ВНТУ, 2001)
  В навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з використанням методів розв’язання нелінійних безумовних та умовних задач оптимізації та задач лінійного програмування. Студентам пропонується провести порівняння ...
 • Інтелектуальні технології ідентифікації залежностей. Лабораторний практикум. 

  Штовба, С. Д.; Мазуренко, В. В.; Shtovba, S. D.; Mazurenko, V. V. (ВНТУ, 2014)
  У навчальному посібнику наведено теоретичний матеріал з технологій ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою регресійного аналізу, дерев рішень, нечітких баз знань та нейронних мереж. Навчальний посібник ...