Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorКарачина, Н. П.uk
dc.contributor.authorМороз, О. В.uk
dc.contributor.authorВакар, Т. В.uk
dc.contributor.authorKarachyna, N. P.en
dc.contributor.authorMoroz, O. V.en
dc.contributor.authorVakar, T. V.en
dc.date.accessioned2017-09-08T18:58:38Z
dc.date.available2017-09-08T18:58:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationКарачина Н. П. Територіальний брендинг як інструмент розвитку та забезпечення конкурентоспроможності місцевих економік [Текст] / Н. П. Карачина, О. В. Мороз, Т. В. Вакар // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. - № 25. - С. 64-68.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18152
dc.description.abstractУ статті запропоновано підхід до формування територіального брендингу на прикладі сільських територій України. Узагальнено основні тенденції сучасного маркетингу і брендингу, що дозволило обґрунтувати потенціал територіального брендингу. Проведено теоретичне узагальнення і запропоновано науково-методичні підходи щодо ідентифікації ролі фактору брендингу територій на основі ефекту капіталізації інституційних активів місцевих громад. На цій основі представлено принципи побудови моделей зростання місцевих економік. Розроблено методологію територіального бренду на основі атрибутів такого бренду. Уточнено і доповнено існуючі підходи до тлумачення основних категорій територіального брендингу. Основу авторського концепту склали методологія економічного виразу унікальних активів територій інституційного змісту як фактору потенційної монопольної переваги, а також формування нового типу самоорганізації в межах місцевих економік.uk
dc.description.abstractIn the article the approach to the formation of regional branding on the example of rural areas of Ukraine. Generalized the main trends of modern marketing and branding, that allowed to justify the potential local branding. Conducted theoretical generalization and suggested instructional approaches to identify the role of factor branding areas on the basis of the effect of the capitalization of institutional assets of local communities. On this basis presents the principles of constructing models of the growth of local economies. Methodology regional brand based on the attributes of such a brand. Clarify and update existing approaches to the interpretation of the main categories of territorial branding. The basis of the author's concept of economic methodology, amounted to an expression of the unique assets of territories institutional content as a factor of potential monopoly, as well as the formation of a new type of self-organization within the local economies.en
dc.language.isouk_UAuk
dc.publisherХерсонський державний університетuk
dc.relation.ispartofНауковий вісник Херсонського державного університету. № 25 : 64-68.uk
dc.subjectтериторіальний брендингuk
dc.subjectмісцеві економікиuk
dc.subjectмоделі розвиткуuk
dc.subjectбрендuk
dc.subjectатрибути брендуuk
dc.subjectterritorial brandingen
dc.subjectlocal economy development modelen
dc.subjectbranden
dc.subjectbrand attributesen
dc.titleТериторіальний брендинг як інструмент розвитку та забезпечення конкурентоспроможності місцевих економікuk
dc.title.alternativeRegional branding as a tool for development and ensuring the competitiveness of the local economiesen
dc.typeArticle


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу