Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorМороз, О. В.uk
dc.contributor.authorКарачина, Н. П.uk
dc.contributor.authorВакар, Т. В.uk
dc.contributor.authorMoroz, O. V.en
dc.contributor.authorKarachyna, N. P.en
dc.contributor.authorVakar, T. V.en
dc.date.accessioned2017-09-08T19:44:00Z
dc.date.available2017-09-08T19:44:00Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.citationМороз О. В. Визначення регіональної конкурентної ідентичності як основа територіального брендингу [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. В. Вакар // Економічний простір. - 2017. - № 122. - С. 12-22.uk
dc.identifier.issn2224-6282
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18153
dc.description.abstractУ статті обґрунтований методичний підхід до визначення та оцінювання регіональної конкурентної ідентичності. Даний фактор розглянуто як логічний елемент та водночас ідеологічна основа територіального брендингу. Авторська методика являє собою уточнений і вдосконалений варіант концепції С.Анхольта, що було адаптовано до реалій формування територіального брендингу стосовно сільських населених пунктів України. Обґрунтовано загальний алгоритм побудови територіального брендингу та місце у цьому процесі визначення конкурентної ідентичності регіону. Здійснено оцінювання конкурентної ідентичності на прикладі окремих сільських населених пунктів. Особливістю авторської методики є можливість більш об’єктивного визначення потенціалу, джерел, факторів, результативності та ефективності територіального брендингу, а також обмежень, які повинні бути враховані менеджментом брендингу. Визначено найбільш проблемні місця бренд-менеджменту стосовно кожної окремої території, а саме: відсутність належної політики (в першу чергу з боку місцевої влади), ідеології бізнесу та ментальності населення.uk
dc.description.abstractThe methodical approach to the definition and evaluation of regional competitive identity is motivated in the paper. This factor is considered as a logical element and the ideological basis of territorial branding at the same time. Author's method is refined and improved version of the of S.Anholt’s concept, which was adapted to the realities of the forming the territorial branding in relation to rural localities of Ukraine. The general algorithm for constructing territorial branding and the place of determining the region's competitive identity in this process are motivated. An assessment of competitive identity is carried out on the example of individual rural localities. The peculiarity of the author's technique is the possibility of more objective determination of the potential, sources, factors and effectiveness of territorial branding, as well as restrictions that should be taken into account by the branding management. The most problem locations of brand management are determined in relation to every separate territory, namely: absence of the proper politics(first of all from the side of local-authority), ideology of business and mentality of population.en
dc.language.isouk_UAuk
dc.publisherПридніпровська державна академія будівництва та архітектуриuk
dc.relation.ispartofЕкономічний простір. № 122 : 12-22.uk
dc.subjectбрендuk
dc.subjectконкурентна ідентичністьuk
dc.subjectтериторіальний брендингuk
dc.subjectмісцева економікаuk
dc.subjectсоціально-економічний розвитокuk
dc.subjectbranden
dc.subjectcompetitive identityen
dc.subjectterritorial brandingen
dc.subjectlocal economyen
dc.subjectsocio-economic developmenten
dc.titleВизначення регіональної конкурентної ідентичності як основа територіального брендингуuk
dc.title.alternativeDetermination of regional competitive identity as the basis of regional brandingen
dc.typeArticle


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу