Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorБойко, Т. В.uk
dc.contributor.authorАбрамова, А. О.uk
dc.date.accessioned2017-11-13T10:54:44Z
dc.date.available2017-11-13T10:54:44Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.citationБойко Т. В. Визначення екологічних ризиків впливів проектованих промислових об'єктів як перспектива розвитку ОВНС [Текст] / Т. В. Бойко, А. О. Абрамова // Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р. - ВНТУ, 2017. - С. 19.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18979
dc.description.abstractКонцепція ОВНС є основною та обов’язковою під час проектування будь-якого об’єкту. Цю концепцію спрямовано на забезпечення допустимого рівня екологічної безпеки на етапі проектування. Поєднання концепції ОВНС та встановлення рівня ризику сприятиме керуванню екологічної безпеки з метою забезпечення прийнятного рівня та дасть змогу приймати обґрунтовані рішення щодо екологічної безпечності промислових об’єктів.uk
dc.description.abstractКонцепция ОВОС является основным и обязательным при проектировании любого объекта. Эту концепцию направлено на обеспечение допустимого уровня экологической безопасности на этапе проектирования. Сочетание концепции ОВОС и установление уровня риска будет способствовать управлению экологической безопасности с целью обеспечения приемлемого уровня и позволит принимать обоснованные решения по экологической безопасности промышленных объектов.ru
dc.description.abstractThe concept of EIA is basic and mandatory when designing any object. This concept is aimed at ensuring the acceptable level of environmental safety at the design stage. The combination of the EIA concept and the level of risk will help to manage environmental safety in order to ensure an acceptable level and will make informed decisions about the environmental safety of industrial facilities.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р.uk
dc.subjectекологічна безпекаuk
dc.subjectОВНСuk
dc.subjectіндекси оцінюванняuk
dc.titleВизначення екологічних ризиків впливів проектованих промислових об'єктів як перспектива розвитку ОВНСuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc502.3+504.064


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу