Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorСкорбільна, О. О.uk
dc.contributor.authorГодовська, Т. Б.uk
dc.contributor.authorФещенко, В. П.uk
dc.date.accessioned2017-11-24T06:38:37Z
dc.date.available2017-11-24T06:38:37Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.citationСкорбільна О. О. Екологічний моніторинг території в зоні впливу полігону твердих побутових відходів м. Житомира [Текст] / О. О. Скорбільна, Т. Б. Годовська, В. П. Фещенко // Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р. - ВНТУ, 2015. - С. 92.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/19168
dc.description.abstractХарактерною тенденцією нашого часу є поява величезної кількості різноманітних твердих побутових відходів. Маса їх потоку, яка щорічно потрапляє в біосферу, складає близько 400 млн. тон на рік. Одним із найважливіших напрямів державної політики України у сфері поводження з відходами є захист навколишнього природного середовища і здоров’я людини від їх негативного впливу, забезпечення бережливого використання ресурсів, узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства відносно використання відходів з метою гарантування сталого розвитку.uk
dc.description.abstractA characteristic trend of our time is the appearance of a huge amount of various solid household wastes. The mass of their flow, which annually enters the biosphere, is about 400 million tons per year. One of the most important directions of the state policy of Ukraine in the field of waste management is the protection of the natural environment and human health from their negative impact, ensuring the economical use of resources, harmonization of ecological, economic and social interests of society in relation to the use of waste in order to guarantee sustainable development.en
dc.description.abstractХарактерной тенденцией нашего времени является появление огромного количества разнообразных твердых бытовых отходов. Масса их потока, которая ежегодно попадает в биосферу, составляет около 400 млн. Тонн в год. Одним из важнейших направлений государственной политики Украины в сфере обращения с отходами является защита окружающей среды и здоровья человека от их негативного влияния, обеспечение бережного использования ресурсов, согласование экологических, экономических и социальных интересов общества относительно использования отходов с целью обеспечения устойчивого развития.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р.uk
dc.subjectтверді побутові відходиuk
dc.subjectутилізаціяuk
dc.subjectполігонuk
dc.subjectекологістикаuk
dc.subjectсміттєзвалищеuk
dc.subjectбактеріальні забрудненняuk
dc.subjectсірчистий ангідридuk
dc.subjectсоціально-гігієнічний моніторингuk
dc.titleЕкологічний моніторинг території в зоні впливу полігону твердих побутових відходів м. Житомираuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc504.054.36


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу