Show simple item record

dc.contributor.authorІскович-Лотоцький, Ростислав Дмитровичuk
dc.contributor.authorІванчук, Ярослав Володимировичuk
dc.contributor.authorОльшевський, Анатолій Ігоревичuk
dc.contributor.authorВеселовський, Ярослав Петровичuk
dc.contributor.authorИскович-Лотоцкий, Ростислав Дмитриевичru
dc.contributor.authorИванчук, Ярослав Владимировичru
dc.contributor.authorОльшевский, Анатолий Игоревичru
dc.contributor.authorВеселовский, Ярослав Петровичru
dc.contributor.authorIskovych-Lototskyi, Rostyslav Dmytrovychen
dc.contributor.authorIvanchuk, Yaroslav Volodymyrovychen
dc.contributor.authorOlshevskyi, Anatolii Ihorovychen
dc.contributor.authorVeselovskyi, Yaroslav Petrovychen
dc.date.accessioned2015-01-23T14:19:24Z
dc.date.available2015-01-23T14:19:24Z
dc.date.issued2013-01-25
dc.identifier76935
dc.identifier.citationПат. 76935 UA, МПК F23G 5/00. Установка для утилізації відходів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, А. І. Ольшевський, Я. П. Веселовський (Україна). - № u201207210 ; заявл. 13.06.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 5 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/193
dc.description.abstractУстановка для утилізації відходів, що містить камеру спалювання з вікнами завантаження і вивантаження золи, камеру допалювання з встановленими в них термопарами, колосникову решітку, димохідну трубу, трубопровід і пальник, причому в неї введено другий пальник, камеру охолодження, що розташована під єдиним подом з камерами спалювання, допалювання і теплообмінним випаровувальним вузлом з пароперегрівачем, в системі мініелектростанції і комунального обігріву, і містить повітрозабірний люк і вікно вивантаження незгорілих елементів. Димохідна труба забезпечена вентилятором і сполучена з системою циклонів, системою фільтрів і трубопроводом, в свою чергу система циклонів з'єднана з камерою охолоджування, в якій встановлений теплообмінний випаровувальний вузол для нагрівання води до температури кипіння. Колосникова решітка, яка виконана у вигляді порожнистого решітчастого паралелепіпеда, встановлена в нижній частині камери спалювання, а камера допалювання містить повітряну форсунку, встановлену під певним кутом до вертикальної і горизонтальної осей і пароперегрівач, системи мініелектростанції і комунального обігріву. Об'єм камери спалювання в шість раз більше камери допалювання, і між ними і камерою охолоджування виконані перегородки, а пальники, що встановлені в камерах спалювання і допалювання виконані інжекторними, а зверху над установкою встановлений нагнітальний вентилятор, а також система мініелектростанції і комунального обігріву складається із турбогенератора, конденсуючого теплообмінника, бойлера і гідронасосів.uk
dc.description.abstractУстановка для утилизации отходов, которая содержит камеру сжигания с окнами загрузки и разгрузки золы, камеру дожигания, с установленными в них термопарами, колосниковую решетку, дымоходную трубу, трубопровод и горелку, причем в нее введена вторая горелка, камера охлаждения, которая расположена под единым подом с камерами сжигания, дожигания и теплообменным испарительным узлом с пароперегевателем, в системе мини-электростанции и коммунального обогрева, и содержит воздухозаборный люк и окно разгрузки несгоревших элементов. Дымоходная труба оборудована вентилятором и соединена с системой циклонов, системой фильтров и трубопроводом, в свою очередь система циклонов соединена с камерой охлаждения, в которой установлен теплообменный испарительный узел для нагрева воды до температуры кипения. Колосниковая решетка, выполненная в виде полого решетчатого параллелепипеда, установлена в нижней части камеры сжигания, а камера дожигания содержит воздушную форсунку, установленную под определенным углом к вертикальной и горизонтальной осям и пароперегреватель, системы мини-электростанции и коммунального обогрева. Объем камеры сжигания в шесть раз больше камеры дожигания, и между ними и камерой охлаждения выполнены перегородки, а горелки, которые установлены в камерах сжигания и дожигания, выполнены инжекторными, а сверху над установкой установлен нагнетательный вентилятор, кроме того, система мини-электростанции и коммунального обогрева состоит из турбогенератора, конденсирующего теплообменника, бойлера и гидронасосов.ru
dc.description.abstractAn installation for utilization of wastes comprises burning chamber with windows for loading and ash unloading, afterburning chamber with thermo-couples installed there, fire-grate, flue, pipeline and burner, at that second burner is included there, cooling chamber that is placed under common bottom with burning, afterburning chambers and heat exchange evaporation unit with vapour superheater, in the system of mini-electric power plant and municipal heating, and comprises air intake hatch and window for reloading not burnt elements. The flue is provided with fan and is connected to a system of cyclones, system of filters and pipeline, in its turn the system of cyclones is connected to cooling chamber where a heat exchange evaporation unit for water heating to boiling temperature is installed. Fire grate arranged as hollow grate parallelepiped is installed in the lower section of burning chamber, and afterburning chamber comprises air nozzle installed at given angle to vertical and horizontal axes, and vapour superheater, systems of mini-electric power plant and municipal heating. The volume of burning chamber is six times larger compared to that of afterburning chamber, and between those and cooling chamber partitions are provided, and burners that are installed in the burning and afterburning chambers are arranged as injector ones, and above, over the installation, supercharge fan is installed, and system of mini-electric power plant and municipal heating consists of turbo-generator, condensation heat exchanges, boiler and hydro-pumps.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectF23G 5/00
dc.subjectутилізація відходівuk
dc.subjectспалювання відходівuk
dc.subjectохорона навколишнього середовищаuk
dc.titleУстановка для утилізації відходівuk
dc.title.alternativeУстановка для утилизации отходовru
dc.title.alternativeINSTALLATION FOR UTILIZATION OF WASTESen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record