Show simple item record

dc.contributor.authorГрабко, Володимир Віталійовичuk
dc.contributor.authorГрабко, Валентин Володимировичuk
dc.contributor.authorГрабко, Владимир Витальевичru
dc.contributor.authorГрабко, Валентин Владимировичru
dc.contributor.authorHrabko, Volodymyr Vitaliiovychen
dc.contributor.authorHrabko, Valentyn Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2015-10-13T08:12:15Z
dc.date.available2015-10-13T08:12:15Z
dc.date.issued2006-05-15
dc.identifier14655
dc.identifier.citationПат. 14655 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко (Україна). - № u200511925 ; заявл. 12.12.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1985
dc.description.abstractПристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів містить датчик струму. Перший вхід першого лічильника імпульсів з'єднаний з виходом елемента І, перший вхід якого підключений до виходу генератора імпульсів. Другий вхід і вхід формувача сигналу з'єднані між собою. Вихід блока установки нуля підключений до першого входу елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом формувача сигналу, а вихід підключений до другого входу першого лічильника імпульсів. Виходи першого, другого і третього компараторів з'єднані відповідно з першим, другим і третім входами функціонального перетворювача. Вихідна цифрова шина першого лічильника імпульсів підключена до другої вхідної цифрової шини цифрового компаратора, вихід якого з'єднаний з другим входом елемента І. Вихід датчика початку комутації підключений до третього входу елемента І та до входу елемента НІ. Вихід елемента І з'єднаний зі входом другого лічильника імпульсів. В пристрій введений регістр, причому вихідна цифрова шина функціонального перетворювача підключена до вхідної цифрової шини регістра, вихідна цифрова шина якого з'єднана з першою вхідною цифровою шиною цифрового компаратора. Вихід елемента НІ підключений до входу регістра.uk
dc.description.abstractПредлагаемое устройство для контроля ресурса коммутационного аппарата содержит датчик тока, счетчики импульсов, логический элемент И, генератор импульсов, формирователь управляющего сигнала, схему установки устройства в исходное состояние, логический элемент ИЛИ, логический элемент НЕ, три аналоговых устройства сравнения, цифровое устройство сравнения, функциональный преобразователь, датчик коммутации и, дополнительно, регистр данных. Первый вход первого счетчика импульсов соединен с выходом логического элемента И. Первый вход логического элемента И соединен с выходом генератора импульсов. Второй вход первого счетчика соединен с входом формирователя управляющего сигнала. Выход схемы для установки устройства в исходное состояние соединен с первым входом логического элемента ИЛИ. Второй вход логического элемента ИЛИ соединен с выходом формирователя управляющего сигнала. Выход логического элемента ИЛИ соединен со вторым входом первого счетчика импульсов. Выходы аналоговых устройств сравнения соединены с соответствующими входами функционального преобразователя. Разрядные выходы первого счетчика импульсов соединены с первыми разрядными входами цифрового устройства сравнения. Выход цифрового устройства сравнения соединен со вторым входом логического элемента И. Выход датчика коммутации соединен с третьим входом логического элемента И и входом логического элемента НЕ. Выход логического элемента И соединен с входом второго счетчика импульсов. Разрядные выходы функционального преобразователя соединены с разрядными входами регистра. Разрядные выходы регистра соединены со вторыми разрядными входами цифрового устройства сравнения. Выход логического элемента НЕ соединен с управляющим входом регистра.ru
dc.description.abstractThe proposed device for checking the service life of a switching unit contains a current transducer, pulse counters, an AND logic element, a pulse generator, a control signal former, a reset circuit, an OR logic element, a NOT logic element, three analog comparators, a digital comparator, a functional converter, a commutation detector, and additionally, a data register. The first input of the first pulse counter is connected to the output of the AND logic element. The first input of the AND logic element is connected to the output of the pulse generator. The second input of the first counter is connected to the input of the control signal former. The output of the reset circuit is connected to the first input of the OR logic element. The second input of the OR logic element is connected to the output of the control signal former. The output of the OR logic element is connected to the second input of the first pulse counter. The outputs of the analog comparators are connected to the corresponding inputs of the functional converter. The bit outputs of the first pulse counter are connected to the first bit inputs of the digital comparator. The output of the digital comparator is connected to the second input of the AND logic element. The output of the commutation detector is connected to the third input of the AND logic element and the input of the NOT logic element. The output of the AND logic element is connected to the input of the second pulse counter. The bit outputs of the functional converter are connected to the bit inputs of the register. The bit outputs of the register are connected to the second bit inputs of the digital comparator. The output of the NOT logic element is connected to the control input of the register.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG07C 3/10
dc.subjectпристрій для контролю ресурсуuk
dc.subjectкомутаційний апаратuk
dc.subjectвисоковольтний вимикачuk
dc.subjectелектротехнікаuk
dc.titleПристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратівuk
dc.title.alternativeУстройство для контроля ресурса коммутационного аппаратаru
dc.title.alternativeDevice for checking the service life of a switching uniten
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record