Останні додані

 • Роль жінки у розбудові сучасної України 

  Січкоріз, Н. П.; Андрійчук, Н. І.; Жила, Т. С.; Петлівнича, Т. М. (ВНТУ, 2018)
  Про роль героїзму жінок різних країн і різних століть, як приклад для наслідування
 • Життєвий і творчий шлях Миколи Леонтовича 

  Шевчук, О. А.; Шолота, В. В. (ВНТУ, 2018)
  У статті висвітлюються основні етапи життя та творчості видатного українського композитора Миколи Леонтовича.
 • Професійне вигорання керівника 

  Принь, І. О. (ВНТУ, 2018)
  У статті визначено сутність поняття «синдром професійного вигорання» та розглянуто основні підходи до розуміння професійного вигорання. Досліджено фактори, що сприяють розвитку даного феномена та основні його симптоми. ...
 • Task-based language teaching, from theory to practice 

  Магас, Л. (ВНТУ, 2018)
  This paper presents task-based language teaching, gives a definition of a task, describes three main approaches to taskbased language teaching and specifies basic characteristics of task-based language teaching. It stresses ...
 • Готель "Савой" - визначна пам'ятка архітектури Вінниці 

  Цимбалюк, Л. О.; Сідлецька, Т. І. (ВНТУ, 2018)
  У статті висвітлена коротка історія однієї з визначних пам’яток архітектури Вінниці – готелю «Савой».
 • Філософія як ключ до створення штучного інтелекту 

  Зелінська, Д. О. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано обґрунтування тези, згідно з якою штучний інтелект не обов’язково повинен точно відтворювати устрій людської свідомості, щоб досягти високої ефективності й у перспективі позбавити людину ролі активної сили ...
 • Вплив інформаційних технологій на психіку людини 

  Янова, Д. А. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено вплив сучасних інформаційних технологій на психіку людини.
 • Емоційний інтелект 

  Цукрук, В. І.; Яковенко, О. О. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено вплив емоційного інтелекту на життя людини. Проаналізовано складові та чинники розвитку емоційного інтелекту.
 • Теорії мотивації 

  Слободянюк, О. Е. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглядаються комплекс підходів до сучасного розуміння системи теорій мотивації з різних позицій. Сучасні теорії відходять від класичного (тобто змістовного й процесуального) розуміння мотивації, що розширює ...
 • Роль ігрової діяльності в навчальному процесі внз 

  Ремарчук, В. В.; Гречановська, О. В. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено поняття термінів «гра» «ігрова технологія» і «ігрова педагогічна технологія» та основні підходи до їх визначення. Розглянуто класифікацію та особливості ігрової технології в навчальному процесі .
 • Бізнес з використанням штучного інтелекту 

  Кюльян, І. Г.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2018)
  The article considers the features and significance of Artificial Intelligence usage for creating or enhancement of business. Influence of Artificial Intelligence on methods and techniques of doing business is more complex ...
 • Сутність, структура та психолого-педагогічні чинники створення моделі формування здоров’язберігаючої компетентності 

  Овчарук, В. В. (ВНТУ, 2018)
  У даній статті визначено теоретичні умови та чинники щодо створення моделі формування здоров’язберігаючої компетентності студентів, уточнено поняття здоров’язберігаюча компетентність, визначено її сутність, компоненти та ...
 • Дистанційна освіта як одна із інноваційних технологій навчання у внз 

  Шкарапута, В. О. (ВНТУ, 2018)
  У даній статті розглянуто сучасний стан розвитку дистанційної освіти на території України та проведено аналіз розвитку дистанційної освіти за кордоном. Розкрито поняття дистанційна освіта.
 • Роботи та людина: перспективи і загрози 

  Наконечна, А. В. (ВНТУ, 2018)
  Проведений огляд матеріалу, який присвячений різним аспектам розвитку робототехніки. Виділені загрози в подальшому житті людини.
 • Модель маніпулятивного виховання та його роль в навчально-виховному процесі технічних внз 

  Мазур, А. В. (ВНТУ, 2018)
  маніпуляції у навчальному процесі технічних вищих навчальних закладів.
 • Управління етапами розвитку організації в теорії менеджменту І. Адізеса 

  Солодка, А. В.; Прищак, М. Д. (ВНТУ, 2018)
  Розкрито основні етапи розвитку організації в теорії менеджменту І. Адізеса. Обґрунтовано ефективність використання "теорії стилів менеджменту" в процесі вирішення проблем, які виникають на певному етапі розвитку організації.
 • Філософське консультування як терапія духу 

  Головашенко, І. О. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано розгляд філософського консультування як одного з напрямків сучасної філософії, терапії духу людини. Визначено, що розв’язання екзистенційних проблем сучасної людини можливе за допомогою професійного філософського ...
 • The challenges of higher education reforming in ukraine 

  Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В. (ВНТУ, 2018)
  The article discusses the challenges and factors impeding the education reforms in Ukraine despite the continuous efforts to modernize the higher education system. It considers the major provisions of the new Higher
 • Роботи із штучним інтелектом 

  Волошина, А. В.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто переваги та недоліки роботів з штучним інтелектом. Наводяться приклади потенційних ризиків при використанні роботів, а також їх можливості та вплив на наше життя.
 • Синкретизм туркменської антропонімії 

  Пустовіт Т. М.; Аширова, М. А. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто синкретичний характер туркменської антропонімії, пов’язаний з етноісторичними процесами на території Туркменістану.

View more