Recent Submissions

 • Use of internet resourses for foreign language learning 

  Nykyporets, S. S.; Hadaichuk, N. M.; Гадайчук, Н. М.; Никипорець, С. С. (ВНТУ, 2018)
  The article deals with the issues of using internet resources in a modern high technical school.
 • Комунікативна компетентність студентів ВНЗ 

  Азарова, Л. Є.; Горчинська, Л. В. (ВНТУ, 2018)
  Визначено критерії оцінювання комунікативної компетенції і подано їхню характеристику за окремими показниками. Виділено рівні міжкультурної комунікативної компетентності студентів.
 • До витоків української наукової термінології 

  Азарова, Л. Є.; Уманець, О. О. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто історію та сучасний розвиток української термінології. Визначено 6 основних етапів історії української термінології.
 • Телефонний етикет 

  Азарова, Л. Є.; Судома, Д. М. (ВНТУ, 2018)
  У роботі представлено основні норми телефонного етикету, за допомогою яких можливо вести свої переговори чітко та успішно.
 • Сучасний стан української термінології і її подальше вдосконалення 

  Азарова, Л. Є.; Пастух, М. О. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто процес систематизації та стандартизації терміносистеми. Вказано на шляхи її подальшого вдосконалення.
 • Публічний виступ і підготовка до нього 

  Азарова, Л. Є.; Панфілова, Ю. О. (ВНТУ, 2018)
  В даній статті описані основні види публічного виступу та підготовка до нього.
 • Деякі аспекти розвитку термінологічної лексики сучасної української мови 

  Азарова, Л. Є.; Нечипорук, М. Л. (ВНТУ, 2018)
  У роботі представлено деякі засади формування та поповнення української термінології. З'ясовано, що терміни виникають системно у професійному середовищі певної галузі знань із використанням різних мовних засобів залежно ...
 • Історія ораторського мистецтва 

  Азарова, Л. Є.; Капличний, О. С. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто історію ораторського мистецтва. Визначено, що тільки ціною величезних зусиль постійною працею Демосфен, Цицерон і Аристотель стали найвідомішими ораторами.
 • Запозичення як складова частина української технічної термінології 

  Азарова, Л. Є.; Завальнюк, Є. К. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто шляхи входження запозичень у лексику української мови.
 • Загальні тенденції утворення науково-технічної термінології 

  Азарова, Л. Є.; Власенко, М. А. (ВНТУ, 2018)
  У статтці розглянуто загальні тенденції розвитку науково-технічної термінології. Визначено роль і місце основ складання та словоскладання в мовній терміносиситемі
 • Роль жінки у розбудові сучасної України 

  Січкоріз, Н. П.; Андрійчук, Н. І.; Жила, Т. С.; Петлівнича, Т. М. (ВНТУ, 2018)
  Про роль героїзму жінок різних країн і різних століть, як приклад для наслідування
 • Життєвий і творчий шлях Миколи Леонтовича 

  Шевчук, О. А.; Шолота, В. В. (ВНТУ, 2018)
  У статті висвітлюються основні етапи життя та творчості видатного українського композитора Миколи Леонтовича.
 • Професійне вигорання керівника 

  Принь, І. О. (ВНТУ, 2018)
  У статті визначено сутність поняття «синдром професійного вигорання» та розглянуто основні підходи до розуміння професійного вигорання. Досліджено фактори, що сприяють розвитку даного феномена та основні його симптоми. ...
 • Task-based language teaching, from theory to practice 

  Магас, Л.; Magas, L. M. (ВНТУ, 2018)
  This paper presents task-based language teaching, gives a definition of a task, describes three main approaches to taskbased language teaching and specifies basic characteristics of task-based language teaching. It stresses ...
 • Готель "Савой" - визначна пам'ятка архітектури Вінниці 

  Цимбалюк, Л. О.; Сідлецька, Т. І. (ВНТУ, 2018)
  У статті висвітлена коротка історія однієї з визначних пам’яток архітектури Вінниці – готелю «Савой».
 • Філософія як ключ до створення штучного інтелекту 

  Зелінська, Д. О. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано обґрунтування тези, згідно з якою штучний інтелект не обов’язково повинен точно відтворювати устрій людської свідомості, щоб досягти високої ефективності й у перспективі позбавити людину ролі активної сили ...
 • Вплив інформаційних технологій на психіку людини 

  Янова, Д. А. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено вплив сучасних інформаційних технологій на психіку людини.
 • Емоційний інтелект 

  Цукрук, В. І.; Яковенко, О. О. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено вплив емоційного інтелекту на життя людини. Проаналізовано складові та чинники розвитку емоційного інтелекту.
 • Теорії мотивації 

  Слободянюк, О. Е. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглядаються комплекс підходів до сучасного розуміння системи теорій мотивації з різних позицій. Сучасні теорії відходять від класичного (тобто змістовного й процесуального) розуміння мотивації, що розширює ...
 • Роль ігрової діяльності в навчальному процесі ВНЗ 

  Ремарчук, В. В.; Гречановська, О. В. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено поняття термінів «гра» «ігрова технологія» і «ігрова педагогічна технологія» та основні підходи до їх визначення. Розглянуто класифікацію та особливості ігрової технології в навчальному процесі .

View more