Останні додані

 • Комунікативна компетентність студентів ВНЗ 

  Азарова, Л. Є.; Горчинська, Л. В. (ВНТУ, 2018)
  Визначено критерії оцінювання комунікативної компетенції і подано їхню характеристику за окремими показниками. Виділено рівні міжкультурної комунікативної компетентності студентів.
 • До витоків української наукової термінології 

  Азарова, Л. Є.; Уманець, О. О. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто історію та сучасний розвиток української термінології. Визначено 6 основних етапів історії української термінології.
 • Телефонний етикет 

  Азарова, Л. Є.; Судома, Д. М. (ВНТУ, 2018)
  У роботі представлено основні норми телефонного етикету, за допомогою яких можливо вести свої переговори чітко та успішно.
 • Сучасний стан української термінології і її подальше вдосконалення 

  Азарова, Л. Є.; Пастух, М. О. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто процес систематизації та стандартизації терміносистеми. Вказано на шляхи її подальшого вдосконалення.
 • Публічний виступ і підготовка до нього 

  Азарова, Л. Є.; Панфілова, Ю. О. (ВНТУ, 2018)
  В даній статті описані основні види публічного виступу та підготовка до нього.
 • Деякі аспекти розвитку термінологічної лексики сучасної української мови 

  Азарова, Л. Є.; Нечипорук, М. Л. (ВНТУ, 2018)
  У роботі представлено деякі засади формування та поповнення української термінології. З'ясовано, що терміни виникають системно у професійному середовищі певної галузі знань із використанням різних мовних засобів залежно ...
 • Історія ораторського мистецтва 

  Азарова, Л. Є.; Капличний, О. С. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто історію ораторського мистецтва. Визначено, що тільки ціною величезних зусиль постійною працею Демосфен, Цицерон і Аристотель стали найвідомішими ораторами.
 • Запозичення як складова частина української технічної термінології 

  Азарова, Л. Є.; Завальнюк, Є. К. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглянуто шляхи входження запозичень у лексику української мови.
 • Загальні тенденції утворення науково-технічної термінології 

  Азарова, Л. Є.; Власенко, М. А. (ВНТУ, 2018)
  У статтці розглянуто загальні тенденції розвитку науково-технічної термінології. Визначено роль і місце основ складання та словоскладання в мовній терміносиситемі
 • Роль жінки у розбудові сучасної України 

  Січкоріз, Н. П.; Андрійчук, Н. І.; Жила, Т. С.; Петлівнича, Т. М. (ВНТУ, 2018)
  Про роль героїзму жінок різних країн і різних століть, як приклад для наслідування
 • Життєвий і творчий шлях Миколи Леонтовича 

  Шевчук, О. А.; Шолота, В. В. (ВНТУ, 2018)
  У статті висвітлюються основні етапи життя та творчості видатного українського композитора Миколи Леонтовича.
 • Професійне вигорання керівника 

  Принь, І. О. (ВНТУ, 2018)
  У статті визначено сутність поняття «синдром професійного вигорання» та розглянуто основні підходи до розуміння професійного вигорання. Досліджено фактори, що сприяють розвитку даного феномена та основні його симптоми. ...
 • Task-based language teaching, from theory to practice 

  Магас, Л. (ВНТУ, 2018)
  This paper presents task-based language teaching, gives a definition of a task, describes three main approaches to taskbased language teaching and specifies basic characteristics of task-based language teaching. It stresses ...
 • Готель "Савой" - визначна пам'ятка архітектури Вінниці 

  Цимбалюк, Л. О.; Сідлецька, Т. І. (ВНТУ, 2018)
  У статті висвітлена коротка історія однієї з визначних пам’яток архітектури Вінниці – готелю «Савой».
 • Філософія як ключ до створення штучного інтелекту 

  Зелінська, Д. О. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано обґрунтування тези, згідно з якою штучний інтелект не обов’язково повинен точно відтворювати устрій людської свідомості, щоб досягти високої ефективності й у перспективі позбавити людину ролі активної сили ...
 • Вплив інформаційних технологій на психіку людини 

  Янова, Д. А. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено вплив сучасних інформаційних технологій на психіку людини.
 • Емоційний інтелект 

  Цукрук, В. І.; Яковенко, О. О. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено вплив емоційного інтелекту на життя людини. Проаналізовано складові та чинники розвитку емоційного інтелекту.
 • Теорії мотивації 

  Слободянюк, О. Е. (ВНТУ, 2018)
  У статті розглядаються комплекс підходів до сучасного розуміння системи теорій мотивації з різних позицій. Сучасні теорії відходять від класичного (тобто змістовного й процесуального) розуміння мотивації, що розширює ...
 • Роль ігрової діяльності в навчальному процесі внз 

  Ремарчук, В. В.; Гречановська, О. В. (ВНТУ, 2018)
  Досліджено поняття термінів «гра» «ігрова технологія» і «ігрова педагогічна технологія» та основні підходи до їх визначення. Розглянуто класифікацію та особливості ігрової технології в навчальному процесі .
 • Бізнес з використанням штучного інтелекту 

  Кюльян, І. Г.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2018)
  The article considers the features and significance of Artificial Intelligence usage for creating or enhancement of business. Influence of Artificial Intelligence on methods and techniques of doing business is more complex ...

View more