Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorПорплиця, Н. П.uk
dc.date.accessioned2015-11-05T15:18:27Z
dc.date.available2015-11-05T15:18:27Z
dc.date.issued2015-05-06
dc.identifier.citationПорплиця Н. П. Порівняльний аналіз ефективності генетичного та "бджолиного" алгоритмів у задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора [Текст] / Н. П. Порплиця // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2015. - № 1. - С. 55-67.uk
dc.identifier.issn1999-9941
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2107
dc.description.abstractУ праці проведено порівняльний аналіз обчислювальної складності реалізації генетичного та «бджолиного» методів структурної ідентифікації при розв’язуванні задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора (ІРО)на прикладі побудови математичної моделі розподілу вологості на поверхні листа гіпсокартону на завершальній стадії виготовлення. Результати порівняльного аналізу показали, що обчислювальна складність реалізації методу структурної ідентифікації ІРО на основі алгоритму бджолиної колонії є нижчою у порівнянні із обчислювальною складністю реалізації методу структурної ідентифікації на основі генетичних алгоритмів.uk
dc.description.abstractВ работе проведен сравнительный анализ вычислительной сложности реализации генетического и «пчелиного» методов структурной идентификации при решении задачи структурной идентификации интервального разностного оператора (ИРО) на примере построения математической модели распределения влажности на поверхности листа гипсокартона на завершающей стадии изготовления. Результаты сравнительного анализа показали, что вычислительная сложность реализации метода структурной идентификации ИРО на основе алгоритма пчелиной колонии ниже по сравнению с вычислительной сложностью реализации метода структурной идентификации на основе генетических алгоритмов.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectструктурна ідентифікаціяuk
dc.subjectрізницевий операторuk
dc.subjectалгоритм бджолиної колоніїuk
dc.subjectроєвий інтелектuk
dc.subjectінтервальні даніuk
dc.subjectструктурная идентификацияru
dc.subjectразностный операторru
dc.subjectалгоритм пчелиной колонииru
dc.subjectроевой интеллектru
dc.subjectинтервальные данныеru
dc.subjectstructure identificationen
dc.subjectdifference operatoren
dc.subjectartificial bee colony algorithmen
dc.subjectswarm intelligenceen
dc.subjectinterval dataen
dc.titleПорівняльний аналіз ефективності генетичного та "бджолиного" алгоритмів у задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператораuk
dc.title.alternativeComparative analysis of genetic and bee’s algorithm in the problem of structure identification of interval difference operatoren
dc.title.alternativeСравнительный анализ эффективности генетического и «пчелиного» алгоритмов в задаче структурной идентификации интервального разностного оператораru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc519.876.5


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу