Now showing items 1-71 of 19

  композит (3)
  юкстапозит (3)
  концепція "золотої" пропорції (2)
  семантика (2)
  складні слова (2)
  словотвір (2)
  artistic realization (1)
  historical novel (1)
  human values (1)
  moral-philosophical problems (1)
  passionarity theory of ethnogenesis (1)
  power of the “suburbanity” (1)
  problem of “life of case” (1)
  symbolic image (1)
  the authors concept (1)
  «маленькая трилогия» (1)
  авторская концепция (1)
  власть «обывательщины» (1)
  ВНЗ (1)
  вступ до школи (1)
  граматика (1)
  дієприслівник (1)
  дієприслівникові форми (1)
  жанрово-видові форми поезії (1)
  жанрово-композиційний діапазон поезії (1)
  исторический роман (1)
  Кримський Агатангел Юхимович (1)
  лексика (1)
  лексико-семантичні групи дієслів із конотативними значеннями (1)
  лексикографія (1)
  лексикологія (1)
  лінгво-інформаційний підхід (1)
  ліричний наратив (1)
  методи навчально-виховної роботи (1)
  методика (1)
  методика реалізації змісту (1)
  морально-етичне виховання (1)
  навчально-виховний процес (1)
  нрасвственно-философская проблематика (1)
  общечеловеческие ценности (1)
  особливості семантичної структури конотативно маркованого дієслова (1)
  оцінно-конотативні значення дієслів (1)
  пассионарная концепция этногенеза (1)
  патріотичне виховання студентів (1)
  прикладна лінгвістика (1)
  проблема «футлярности» (1)
  проблема вступу дітей до школи (1)
  проблема жіночого щастя (1)
  підгодовка дитини до навчання (1)
  п’єса Г.Ібсена „Ляльковий дім”. (1)
  роман Г.Флобера „Пані Боварі” (1)
  роман-хроніка (1)
  семантичний статус конотації (1)
  семантичні відношення (1)
  символический образ (1)
  синтаксичні функції дієприслівників (1)
  складання (1)
  словник (1)
  словоскладання (1)
  структурно-семантичні особливості (1)
  сучасна українська літературна мова (1)
  теорія та методика виховання (1)
  термінологія (1)
  українська мова (1)
  форми навчально-виховної роботи (1)
  художественная реализация (1)
  художні особливості російської прози (1)
  юкстапозити (1)
  Єфремов Сергій Олександрович (1)
  історія розвитку початкового навчання в Україні в ХХ ст. (1)
  “little trilogy” (1)