Show simple item record

dc.contributor.authorДрукований, М. Ф.uk
dc.contributor.authorШвець, В. В.uk
dc.contributor.authorКозюк, Р. Є.uk
dc.contributor.authorЛогоша, О. І.uk
dc.contributor.authorДрукованый, М. Ф.ru
dc.contributor.authorШвец, В. В.ru
dc.contributor.authorКозюк, Р. Е.ru
dc.contributor.authorЛогоша, О. И.ru
dc.contributor.authorDrukovany, М.en
dc.contributor.authorShvets, V.en
dc.contributor.authorKoziuk, R.en
dc.contributor.authorLogosha, O.en
dc.date.accessioned2018-06-19T08:54:37Z
dc.date.available2018-06-19T08:54:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЗастосування арболіту в конструкціях стінових матеріалів [Текст] / М. Ф. Друкований, В. В. Швець, Р. Є. Козюк, О. І. Логоша // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 1. – С. 17-20.uk
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22211
dc.description.abstractВ даній статті розглянуто арболіт, як альтернативний по теплотехнічним характеристикам стіновий матеріал, що може на рівні з газобетоном автоклавного приготування конкурувати з сучасними стіновими матеріалами. В умовах підвищення вимог до теплопровідності стін арболіт має кращі теплоізолюючі властивості ніж традиційні огороджуючі конструкції. Були проведені аналітичні дослідження змішування компонентів арболіту, що впливає на властивості матеріалу.uk
dc.description.abstractВ данной статье рассмотрен арболит, как альтернативный по теплотехническим характеристикам стеновой материал, который может наравне с газобетоном автоклавного приготовления конкурировать с современными стеновыми материалами. В условиях повышения требований к теплопроводности стен арболит имеет лучшие теплоизоляционные свойства чем традиционные ограждающие конструкции. Были проведены аналитические исследования смешивания компонентов арболита, что влияет на свойства материала.ru
dc.description.abstractIn this article the arbolite as an alternative to thermal characteristics wall material that can level with aerated autoclaved preparation compete with modern wall materials. In terms of increasing requirements for heat conduction walls arbolite has better insulating properties than traditional fencing construction. Were conducted analytical studies arbolite mixing components that affect material properties.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/440
dc.subjectвиробництво арболітуuk
dc.subjectтермічний опір стінових матеріалівuk
dc.subjectцелюлозні наповнювачіuk
dc.subjectвідходи промисловостіuk
dc.subjectпроизводство арболитаru
dc.subjectтермическое сопротивление стеновых материаловru
dc.subjectцеллюлозные наполнителиru
dc.subjectотходы промышленностиru
dc.subjectproduction arboliteen
dc.subjectthermal resistance of wall materialsen
dc.subjectcellulose fillersen
dc.subjectwaste industryen
dc.titleЗастосування арболіту в конструкціях стінових матеріалівuk
dc.title.alternativeПриминение арболита в конструкции стенных материаловru
dc.title.alternativeApplication arbolite in the construction wall materialsen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc666.97


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record