Now showing items 1-63 of 17

  вузли електронної апаратури (2)
  automation (1)
  competitiveness (1)
  efficiency of labor (1)
  evaluating the effectiveness of labor (1)
  financial accounting (1)
  fuzzy logic (1)
  intellectual capital (1)
  Model of management efficiency of labor (1)
  neural network (1)
  software tool (1)
  vegetables processing enterprises (1)
  аналогові вузли (1)
  база даних (1)
  вимірювальні перетворення (1)
  діагностування аналогових об'єктів (1)
  економічні проблеми (1)
  елементарні компоненти (1)
  ефективність праці (1)
  засоби автоматизації (1)
  комбіноване діагностування (1)
  комплексна цільова програма (1)
  конкурентоспроможність (1)
  маркетингова стратегія (1)
  математична модель (1)
  математична модель оцінювання (1)
  метод "Дельфі" (1)
  методи оцінювання рівня мотивації (1)
  методика прийняття рішення (1)
  моделі та методи оцінювання (1)
  моделі управління ефективністю праці (1)
  мотиваційні чинники (1)
  мотивація (1)
  нейронна мережа Хопфілда (1)
  нечіткі множини (1)
  оцінювання ефективності праці (1)
  планування (1)
  пловоовочеві переробні підприємства (1)
  програмний засіб (1)
  програмное средство (1)
  підприємство (1)
  радіоелектронна апаратура (1)
  розвиток економіки (1)
  система підтримки прийняття рішення (1)
  системи діагностування (1)
  спонукання (1)
  средства автоматизации (1)
  стимулювання (1)
  стратегічний потенціал підприємства (1)
  стратегічний розвиток підприємства (1)
  теорія нечітких множин (1)
  финансовый учет (1)
  фінансовий облік (1)
  фінансовий потенціал (1)
  фінансовий стан підприємства (1)
  інваріантні перетворення параметрів (1)
  інвестиційна привабливість (1)
  інноваційна діяльність (1)
  інноваційна привабливість підприємства (1)
  інтеграція (1)
  інтелектуальний капітал (1)
  інформаційна система маркетингу (1)
  інформаційні технології (1)