Now showing items 1-46 of 18

  економетрія (3)
  менеджмент (3)
  комп`ютерні мережі (2)
  персонал (2)
  управління персоналом (2)
  інформатика (2)
  випадкові величини (1)
  витрати праці (1)
  внутрішнє середовище організації (1)
  глобальна комп`ютерна мережа (1)
  детермінація (1)
  дипломна робота (1)
  економічні суб`єкти (1)
  зайнятість населення (1)
  заробітня плата (1)
  звіт (1)
  зовнішнє середовище організації (1)
  кореляційна модель (1)
  курсова робота (1)
  локальна комп`ютерна мережа (1)
  магістерська робота (1)
  математичні методи дослідження економіки (1)
  методи економетричного аналізу (1)
  методи системного аналізу (1)
  методичні вказівки (1)
  операційна система (1)
  оптимізація управління процесами (1)
  основи науково-дослідної роботи (1)
  персональний комп`ютер (1)
  покращення діяльності підприємства (1)
  праця (1)
  прийняття рішення (1)
  програма (1)
  програмне забезпечення (1)
  продуктивність праці (1)
  підприємство (1)
  система підтримки прийняття рішення (СППР) (1)
  стратегічне управління (1)
  стратегічний менеджмент (1)
  стратегія фірми (1)
  сітковий графік (1)
  трудовий потенціал підприємства (1)
  трудові ресурси (1)
  інноваційна діяльність підприємства (1)
  інноваційні проекти (1)
  інформація (1)